hayvanat bahçesi macerası

İzmir Şairler ve Bestekarlar Derneği Şevki Dinçal Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 28 Şubat 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta/Kargo/Elden

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya T.C. vatandaşı olan şairler (şahsen) katılabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

İzmir Şairler ve Bestekarlar Derneği Şevki Dinçal Şiir Yarışması

İzmir Şairler ve Bestekarlar Derneği İZŞABED tarafından bu yıl ŞEVKİ DİNÇAL adına düzenlenen şiir yarışmasının başvuruları 28 Şubat 2020 tarihine kadar devam etmektedir. Yarışmaya katılacak şiirlerin konusu serbest olup Türk Sanat Müziği formunda bestelenmeye uygun olması gerekmektedir. Her katılımcı en çok 2 şiir ile katılma hakkına sahiptir. Finale kalan 10 şiir içinden ilk 5’e girenler bestelenerek konser gecesinde açıklanacak ve icra edilecektir. Yarışma şartnamesine İzmir Şairler ve Bestekarlar Derneği facebook sayfası duyurular kısmından ulaşılabilir.

Şiir Yarışması Şartnamesi

 1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan şairler (şahsen) katılabilir.
 2. Yarışmaya Türkiye’nin her ilinden şairler katılabileceklerdir.
 3. İzmir Şairler ve Bestekârlar Derneği yönetim kurulu üyeleri Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili yönetici kadrolar da bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
 4. Yarışma neticesinde finale giren eserlerin Ek 1 belgesinde belirtilen özel durumları 1 yıl süre ile İzmir Şairler ve Bestekârlar Derneğine aittir.

Eserde Aranan Nitelikler

 1. Şiirler Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tanına, Türk toplumunun moral ve manevi değerlerine, vapısına, yaşam tarzına, Atatürk ilkelerine aykırı olamaz. Amca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici müstehcen, anlamsız, insan haysığtine aykırı olmaması ve ticari amaç taşımaması gerekmekteıfır.
 2. Başka şiirlerle bariz benzerlik taşımamalıdır.
 3. Hece ölçülü yazılmış olmalıdır.
 4. İçerik bakımından Özgün olmalıdır.
 5. Daha önce hiçbir yarışmada ilk 10 dereceye kalmamış ve yerel•ulusal radyo: TV’ lerde yayınlanmamış olmalıdır. (Sosyal paylaşım siteleri, Kitap, Dergi, Gazete vb. yayınlanmış olabilir.)
 6. Şiirler toplamda beş kıtayı geçmemelidir.
 7. Her şair yarışmaya en fazla 2 şiirle katılabilirve herşair final’e sadece 1 eseriyle kalabilir.
 8. Şiirlerde İsim, soy İsim, mahlas veya benzeri İfadeler olmamalıdır.

Karşılıklı Haklar

 1. İzmir Şairler ve Bestekârlar Derneği ödül ve mansiyon alan eserlerin yazarlarına Telif Hakları Yasası’ndan doğan hakları saklı kalmak üzere aralarında yapılan anlaşmada belirtilecek süreyle yerel radyo ve televizyonlarda yayınlama, plak, bant, kaset, Cd vb. materyal haline getirme, notaya alma, kitap haline getirme, yayın, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncdlik hakkına sahiptir.
 2. Şairler şiirlerinin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde bir şiirden intial yapmadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip Şevki Dinçal şiir yarışması şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK-I) belgeyi yarışma bürosuna vermekle yükümlüdürler.

Eser Teslim, Takvim, Ödüller
Murat Reis Mahallesi 232 Sokak 10/B DİLEK CAFE Konak - İZMİR adresine, posta kargo ile göndermiş, ya da elden imza karşılığı teslim etmiş olmalıdırlar. Postadaki gecikmeler için dernek sorumlu tutulamaz Posta ile müracaatlarda ilan edilen teslim süresi için son gün evrakın postaya verildiği değil verilen adrese intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

 1. Yarışmaya her şair en fazla 2 şiir ile katılabilecektir. Her şiir için ayrı kargo paketi olacaktır.
 2. ŞiirIer II nüsha halinde gönderilecektir.
  • Bilgisayar ile temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır.
  • Kurşun ve tükenmez kalemle yazılmamalıdır.
  • Fotokopi ile çoğaltılabilecektir.
 3. Şairler şiirlerini büyük zarfa koyacaklardır. Güftelerinin üzerinde veya zarfta hiçbir rumuz isim soyadı ve adres bilgileri olmayacaktır.
 4. Şairler ayrıca küçük bir zarfın içine EK I belgesini ve de kısa biyografisini koyacaklardır. Küçük zarfın üzerine de hiç bir rumuz isim soyadı ve adres bilgileri yazılmayacaktır. Küçük zarflar 10x15 cm ebadında beyaz zarf olmalıdır
 5. Posta ile müracaat edildiğinde yukarıda belirtilen iki ıarfın içinde bulunduğu posta gönderisi üzerine isim ve adres yazılabilecektir. Posta zarfı içindeki iki zarf alındıktan sonra posta gönderisi hemen imha edilecek, büyük ve küçük zarflara geliş sırasına göre numara verilecektir.

Değerlendirme
Yarışmaya gönderilen şiirlerin sadece büyük 5 kişilik komisyon önünde açılacak ve şiirlere posta kaydediliş sırasına göre aynı numara komisyon tarafından verilecektir. Aynı numara küçük zarflar açılmadan da üzerine işlenecektir. Sıraya alınmış şiirler daha sonra jüri üyelerine gönderilecektir. Dolayısıyla Seçici Kurul üyeleri ve Final Jürisi üyeleri güfteler’in kime ait olduğunu bilemeyecekler ve sadece sıra numaralarını görebileceklerdir. Seçici kurul değerIendirmesini yapacak ve yarışma komitesine …06-03-2020 tarihine kadar göndereceklerdir. Final jürisi puanlamalarım 13-03-2020 tarihine kadar dernek yönetimine bildirecektir. 15-03-2020 tarihinde İse finale kalan ilk 10 şiir açıklanacaktır. Puanlama sonucu bazı şiirlerde eşitlik olması durumunda nihai karar dernek başkam tarafından verilecektin Puanlama neticesinde İlk 5 dereceye ve mansiyon ödülüne dahil olan şiirler final konseri etkinliğinde sahnede ödül takdimleri ile duyurulacaktır.

Son Hüküm
Yarışmaya katılan her şair tüm bu şartnameyi kabul etmiş sayılır.

Ödüller
Birinci Şiir’e; Plaket takdimi ve şiirinin bestelenmesi
İkinci Şiir’e; Plaket takdimi ve şiirinin bestelenmesi
Üçüncü şiirle; Plaket takdimi şiirinin bestelenmesi
Dördüncü Şiir’e; Plaket takdimi ve şiirinin bestelenmesi
Beşinci Şiir’e; Plaket takdimi ve şiirinin bestelenmesi
Mansiyon Ödülleri Plaket takdimi 5 Adet.


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası