hayvanat bahçesi macerası

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Mart 2024

✍️ Yarışmanın konusu: Barış, Özgürlük, Adalet ve İnsan Hakları

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 18-25 yaş aralığındaki Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuş ve yarışmaya başvurduğu tarih itibari ile halen TC vatandaşı olan herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Yarışma başvurusu bitti!

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Şiir Yarışması

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Şiir Yarışması

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi şiir yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma on sekiz (18) - yirmi beş (25) yaş arası, Türkiye Cumhuriyeti’nde doğmuş ve yarışmaya başvurduğu tarih itibari ile halen T.C. vatandaşı olan herkese açıktır. Şiirler Türkçe yazılmış olmalıdır. Herhangi bir şiir türü ve uzunluk/kısalık kısıtlaması yoktur.
 • Seçici kurul üyeleri ve yakınları ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi çalışanları ve yakınları bu yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya her katılımcı bir (1) eser ile katılabilecektir.
 • Yarışmanın duyurulmasıyla birlikte katılım şartları ilan edilecektir.
 • Katılımcılar yarışmaya katıldığı eseri, siiryarismasi@asbu.edu.tr adresine, başvuru formu ile 10 Mart 2024 tarihi mesai bitimine kadar gönderecektir.
 • Eserlerin yer aldığı metinlerin ve dosyaların hiçbir yerinde eser sahibinin açık kimliğini beyan edecek bir bilgi yer almamalıdır. Aksi takdirde bu dosyalar yarışmadan diskalifiye edilecektir.
 • Başvuru formundaki bütün bilgilerin beyanında doğruluk esastır. Bu bilgiler sebebiyle doğabilecek hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya katılım sağlayan eserler, yarışmayı düzenleyen kurumun arşivinde saklanacaktır.
 • Yarışmaya katılım sağlayan eserler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif hakları ile yarışmayı düzenleyen kurum/kuruluşa devredilmiş olacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Eserin özgün olmaması ve benzeri durumlardan doğabilecek telif hakkı ile ilgili ihlallerden başvuru sahibi sorumludur.
 • Katılımcılar herhangi bir yerde yayımlanmamış eserlerini göndermekle yükümlüdür.
 • Eserler yüz (100) puan üzerinden şu beş ana kriter doğrultusunda, her biri yirmi (20) puan üzerinden olacak şekilde değerlendirilecektir:
  • Özgünlük
  • Türkçenin kullanımı
  • Söyleyiş kuvveti
  • Estetik duyuş ve imajlar
  • Konunun/temanın işlenişi
 • Yarışmaya katılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar 21.03.2024 tarihindeki Dünya Şiir Günü kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde düzenlenecek olan törende açıklanacaktır.
 • Katılımcılar şiirlerini bilgisayar ortamında, 12 punto, Times New Roman yazı stilinde yazmalıdır.
 • Ödül Töreni 21.03.2024 tarihinde Dünya Şiir Günü’nde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde yapılacaktır.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası