hayvanat bahçesi macerası

Çağımızın Asım’ı Olmak Deneme Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 24 Eylül 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 10 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Çağımızın Asım’ı Olmak

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya ülke genelindeki ortaöğretim kurumlarında (resmî ve özel) öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilecektir.

Yarışma başvurusu bitti!

Çağımızın Asım’ı Olmak Deneme Yazma Yarışması

Çağımızın Asım’ı Olmak Deneme Yazma Yarışması

 • Her yarışmacı kendisinin yazmış olduğu bir deneme ile katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler incelemeye alınmayacaktır.
 • Eserler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan eserin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da yazılacaktır.
 • Yarışmada dereceye giren eser sahiplerinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenim gördüğü okuluna da plaket verilecektir.
 • Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır. . Pandemi nedeniyle veya herhangi bir nedenle gelemeyenlerin ödülleri yarışmacının bildireceği banka hesabına gönderilecektir.
 • Yarışmaya katılan şiirlerin telif hakları eser sahibine aittir. Ancak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi eser sahibinin iznini almak kaydıyla yayımlanmaya uygun görülen denemeleri yayımlayabilir.
 • Denemeler, (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu ile Açık Rıza Onayı ve Veli İzin Belgesi” doldurularak 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderilerle yarışma tarihinden sonra gelen gönderiler dikkate alınmayacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formunun tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya katılan eserler, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulacak seçici kurul marifetiyle şartname dikkate alınarak değerlendirilecektir. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas olup eserler, seçici kurul tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir. Jürinin verdiği puanlara www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr üzerinden sonuçların ilanından sonra 2 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz edilen hususlar jüri tarafından 2 gün içerisinde yeniden değerlendirilecek, son değerlendirme sonuçları www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinde yeniden duyurulacaktır.
 • Yarışma sonuçları www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden duyurulacaktır.
 • Ödül töreninin yeri ve saati katılımcının verdiği iletişim adresine bildirilecektir.
 • Yarışmacılardan istenen belgeler: Yarışmacı ve velisi tarafından www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr sitesindeki “Başvuru Formunun, Açık Rıza Onayının, Veli İzin Belgesinin” onaylanması ve yarışma metninin belirtilen adrese eklenmesi.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası