hayvanat bahçesi macerası

Ayasofya Camii Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Ekim 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 10 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Her Açıdan Ayasofya Camii

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Web sitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma, tüm araştırmacıların ve akademisyenlerin başvurusuna açıktır

Yarışma başvurusu bitti!

Ayasofya Camii Makale Yarışması

Amaç:
İslam ve Türk kültürü açısından Ayasofya Camii’nin öneminin ve niteliğinin anlaşılmasına katkı sağlayan bilimsel makale çalışmalarını teşvik etmek amacıyla İlim Yayma Vakfı tarafından Her Açıdan Ayasofya Camii başlıklı bilimsel makale yarışma çağrısı açılmıştır.

Konu:
Makalenin konusu Ayasofya Camisi ve Külliyesini konu alan vakıf hukuku, sanat ve mimari, ilahiyat, uluslararası ilişkiler, siyaset, kültür, tarih vb. alanlarında “Ayasofya Camisi”yle doğrudan ilgili bilimsel makalelerle yarışmaya başvurulabilecektir.

Makale Yarışması

Yarışma Ödülleri

 • Birinci Makaleye, 5.000 TL
 • İkinci Makaleye, 3.000 TL
 • Üçüncü Makaleye, 2.000 TL

Başvuru Koşulları

 • Yarışma, tüm araştırmacıların ve akademisyenlerin başvurusuna açıktır.
 • Bir müellif en fazla bir makale ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen makalelerin özgün, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir; daha önce telif anlaşması yapılmamış olması şarttır.
 • Makalenin Türkçe yazılmış olması gerekir.
 • Makale Özeti, 200-250 kelime arasında Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Makaleler 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Bilim kurulu, herhangi bir ödül kategorisinde hiçbir makaleyi ödüle layık görmeyebilir ve/veya ödülü birden fazla makale arasında bölüştürmeyi uygun bulabilir.
 • Makalelerde bilimsel etiğe aykırılık tespit edilmesi halinde, makale yarışma dışı bırakılır. Ayrıca ödül kazanmış bir makalede sonradan etik ihlal saptanması halinde yazar aldığı ödülü aynen iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 • Makalelerin web sitesinde ilan edilen bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekir. Bu yazım kurallara uygun olarak hazırlanmayan makaleler bilimsel değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ayrıca yarışmaya katılan makalelerden bilim kurulu tarafından seçilenler kitap olarak basılacak. Ödül alamayan, ancak kitap içinde yer verilecek makale yazarlarına da telif ücreti ödenecektir.

Değerlendirme:
Bilim Kurulu tarafından, ödül alacak makalelerin belirlenmesinde, makale konusunun yarışma konusu ile ilgisi konunun özgünlüğü ve bilimsel yöntem ve tekniklere (kaynak kullanma, ifade, metin bütünlüğü vb.) uygunluğu kriterlerine bakılacaktır.

Başvuru Tarihi ve Şekli:
Başvurular aşağıda belirtilen elektronik sistem üzerinden yapılacaktır. Makaleler 30 Ekim 2020 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekir. Yarışmaya katılan makaleler, oluşturulacak bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve ödüle layık görülenler 07.12.2020 tarihinde İlim Yayma Vakfı internet sayfasından ilan edilecektir.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası