hayvanat bahçesi macerası

Bana Yalova'yı Anlat Kısa Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 26 Şubat 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Yalova

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul Müdürlükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel liselerde okuyan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.

Yarışma başvurusu bitti!

Bana Yalova'yı Anlat Kısa Öykü Yarışması

Bana Yalova’yı Anlat Kısa Öykü Yarışması

 1. Yarışmaya Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel liselerde okuyan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.
 2. Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 3. Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
 4. Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 5. Yarışmaya katılan eserlerden Yalova temalı olan, Yalova’da bulunan en az beş tarihi veya kültürel mekana yer verilmiş ve öykü değeri bulunan bütün öyküler bir kitapta toplanacaktır. Yarışmaya eser gönderen bütün öğrenciler bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Yalova Millî Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.
 6. Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 7. Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde,
  • A4 kâğıt ebadında,
  • Times New Roman yazı tipi,
  • 12 punto ve 1,5 satır aralıklı,
  • Sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve
  • Eserler en az 1302 en fazla 1995 kelimeden oluşmalı ve word formatında hazırlanmalıdır. Word formatına hazırlanan eserler pdf formatına dönüştürülüp ıslak imzalı Ek-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi taratılarak (cep telefonu veya yazıcıdan taranarak bilgisayar ortamında) öğrenciler tarafından okul idaresine mail ortamında gönderilmelidir (Pandemiden dolayı dijital ortamlar tercih edilmektedir.).
 8. Eserin ilk sayfasına isim ve soy isim, okul adı, sınıf ve şube adı ile numara yazılacaktır.
 9. Millî Eğitim Müdürlüğü, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
 10. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı kılavuzdaki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
 11. Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir.
 12. Okul idaresi “Yarışmaya Katılım Şartları”ndaki maddeleri biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserleri değerlendirmeye almayacaklardır.
 13. Okul idaresi gelen eserler içerisinden en fazla ilk 3 (üç) eseri seçerek müdürlüğümüz adresine mail atılarak gönderilecektir

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası