hayvanat bahçesi macerası

Bayburt Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 20 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Kur’an ve Sünnet Işığında Salgın Hastalıklar ve Dünyanın Geleceği, Büyük Salgınlar Öncesi ve Sonrası Dünyada Meydana Gelen Değişiklikler, Türkiye Yarınlara Nereden, Nasıl Bakmalı?

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Web sitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya 45 yaş ve altında olan herkes katılabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

Bayburt Makale Yarışması

Amaç:
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında evinde kalan hemşehrilerimizin, moral ve motivasyonlarını üst seviyelere çıkarmak, kaygı ve endişe düzeylerini azaltmak, hemşehrilerimiz arasındaki dayanışmayı diri tutmak, salgınla mücadelede toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlamaktır.

Ödüller: Birinciye 10.000 TL
İkinciye 6.000 TL
Üçüncüye 4.000 TL
İlk 10’a Girenlere Sürpriz Hediyeler
5000 gencimize Kur’an-ı Kerim Meâli ve Siyer-i Nebi Hediye

Makale Yarışması Koşulları

 • Yarışmaya 45 yaş ve altında olan herkes katılabilir.
 • Yarışma başlama tarihi: 24 Temmuz 2020 (Cuma Günü)
 • Yarışmaya son başvuru tarihi: 31 Ağustos (Pazartesi Günü)
 • 1 hafta değerlendirme süresi olacaktır.
 • Yazılan makalelerin özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve telif hakkı devredilmemiş olması gerekmektedir.
 • Dereceye giren makalelerin telif hakkı ve yayın hakkı Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı’na ait olarak yayımlanabilecektir.
 • Yarışmaya Bayburt Vakfı Genel Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile seçici kurul üyeleri ve yakınları katılamazlar.
 • Makaleler, yazarının güncel öz geçmişiyle beraber BAŞVURU FORMU üzerinden elektronik ortamda gönderilmelidir.
 • Başvuru sahibinin adı, soyadı, yaşadığı yer, yazışma ve e-posta adresi açıkça yazılmalıdır.
 • Bir yarışmacı en fazla 3 makale ile yarışmaya katılabilir. Her katılım başvurusu ayrı ayrı yapılmalıdır.
 • Yarışmaya katılım için ön kayıt yapılmasına ve ücret ödenmesine gerek yoktur.
 • Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 12 (on iki) punto ile yazılmalıdır.
 • Microsoft Word belgesine yazılmalıdır.
 • Satır aralığı 1,5 cm (bir buçuk) olarak ayarlanmalıdır.
 • Paragraf aralıkları 0 (sıfır) olmalıdır.
 • Kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır.
 • 300 kelime üzerinde yazılması halinde alt başlıklara yer verilmelidir.
 • Makalenin genel yapısıyla ilgili açıklama eklenmelidir. (Özet, Abstract, Anahtar kelimeler, Giriş, Makalenin alt başlıkları ve Sonuç)
 • Faydalanan kaynaklar “Kaynakça” şeklinde gösterilmeli ve makale sonuna eklenmelidir.
 • Kaynaklar ilgili sayfanın altına “Dipnot” şeklinde de yazılmalıdır.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası