hayvanat bahçesi macerası

Behçet Aysan Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Haziran 2024

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Kargo/Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Behçet Aysan Şiir Yarışması

Behçet Aysan Şiir Yarışması

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Behçet Aysan Şiir Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

  • Son başvuru tarihi 1 Haziran 2024’tür.
  • Ocak 2023’ten sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir (Yayımlanmamış yapıtların A4 dosya kâğıdına çift aralıklı yazılmış olması gereklidir).
  • Kişiler kitap ve dosya ile kendileri doğrudan katılabileceği gibi, yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.
  • Aday olacak şairler; adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte kitaplarını (8 adet) ya da şiir dosyalarını (8 adet) TTB Merkez Konseyi’ne (GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe-Ankara) göndermelidir.
  • Ödüle başvuranlar ilan edilen tüm koşulları, kabul etmiş sayılır.
  • Ödül kazanan yapıt Haziran 2024’te açıklanır.
  • Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici Kurul uygun görürse ödül paylaştırılabilir.
  • Ödül için gönderilen yapıtlar açıklanmaz, yalnızca ödül kazanan duyurulur.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası