hayvanat bahçesi macerası

Besom Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Eylül 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 21 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin verimi; nicel ve nitel olarak, yurt içinde ve yurt dışında ne denli etkili olabilmiştir? Elde edilen sonuca hangi nedenler yol açmıştır ve bu nedenler nasıl yorumlanabilir?

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya her yaşta T.C. vatandaşı katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Besom Makale Yarışması

Besom Makale Yarışması

 • Yarışmaya her yaşta T.C. vatandaşı katılabilir. Ancak, Seçici Kurul üyeleri ile BESOM Yönetim ve Denetleme Kurulları üyeleri yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılacak yapıt, daha önce yayımlanmamış, telif hakları satılmamış ve kimseye devir edilmemiş olmalıdır.
 • Dereceye girecek makalelerin yayın hakları üç yıl süreyle BESOM’a ait olacaktır.
 • Yazarları, ödül kazanan makalelerini, kaynak olarak başka çalışmalarında kullanmaları durumunda, araştırma-makalenin kazandığı bu yarışma ve ödülü belirtmeyi kabul ederler.
 • Dereceye giren yazarlar, yayın hakları konusunda BESOM’un hazırlayacağı muvafakat-sözleşme belgesini imzalamayı peşinen kabul ederler.
 • Yarışmanın katılımcıları bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.
 • Metinler, Türkçe, Times New Roman karakterinde ,12 punto, 1,5 aralıklı yazılmış ve A4 büyüklüğünde en az 30 en çok 45 sayfa olmalıdır.
 • Metinlerde yer alacak nicel bilgiler ile başka çalışmalardan yapılacak alıntılar ve atıflarla ilgili mutlaka kaynak gösterilmelidir.
 • Metinlerde, kişilikleri zedeleyici ifade ve ithamlardan kaçınılmalıdır.

Makale Teslimi

 • Yarışmaya gönderilen makale dosyası üzerinde, yazarın kimliğini belirten ad, imza ve benzeri işaretler bulunmayacak, her makaleye yazarı tarafından rakam ve büyük harflerden oluşturulacak yedi haneli bir “rumuz” verilecektir.
 • Katılımcılar, makalelerinin PDF dokümanı ve word dokümanı olarak birer kopyasını besommakaleyarismasi@gmail.com adresine, seçmiş oldukları 7 haneli rumuz ile alacakları yeni bir gmail adresi üzerinden e-posta eki olarak gönderirler. Gönderilecek her iki formattaki dokümanda, ilk sayfanın sol üst tarafında katılımcının seçtiği yedi haneli rumuz yer almalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek makaleler, 30/9/2021 günü saat 17.00’den önce besommakaleyarismasi@gmail.com adresine e-posta eki olarak ulaştırılmış olmalıdır.
 • Katılımcı; rumuzu, adı soyadı, doğum yeri ve yılı, özgeçmişi, adresi, TC. Kimlik Numarası, banka hesap IBAN numarası, telefon ve düzenli kullandığı e-posta adresinin ve bir dijital fotoğrafının yer alacağı kimlik beyanını da, aynı e- posta adresinden besommakaleyarismasi@gmail.com adresine göndermelidir.
 • Yapıt teslimiyle ilgili şartnamede belirtilen koşullara uymayan makaleler, yarışma dışı bırakılırlar.

Makale Yarışması Ödülleri

 1. Ödülü: 9.000 TL
 2. Ödülü : 7.000 TL
 3. Ödülü : 5.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası