hayvanat bahçesi macerası

Öykülerle Tarihe Yolculuk Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 17 Mart 2023

✍️ Yarışmanın konusu: Öykülerle Tarihimize Yolculuk: Kuruluş, Öykülerle Tarihimize Yolculuk: Kurtuluş

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul Müdürlüğü

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmî kurumlarda öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışma başvurusu bitti!

Öykülerle Tarihe Yolculuk Öykü Yarışması

Öykülerle Tarihe Yolculuk Öykü Yarışması

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öykülerle Tarihe Yolculuk Öykü Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmada “Öykülerle Tarihimize Yolculuk: Kuruluş” ve “Öykülerle Tarihimize Yolculuk: Kurtuluş” temaları vardır. Yarışmaya katılacak öğrenciler bu temalardan birini seçeceklerdir.
 • Yarışmaya katılacak olan eserlerin benzer içerikle başka yarışmalara katılmamış olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya başvuran katılımcılar (18 yaşından küçük katılımcıların velisi ve/veya vasisi) eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, başka bir yarışmaya katılmadığını ve başka herhangi bir yerde (dijital ya da basılı) yayımlanmadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödülleri geri alınır.
 • Her yarışmacı, yarışmaya tek bir eserle katılabilir.
 • Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler yarışma temalarından sadece birini seçmelidir.
 • Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler seçtikleri temaya göre eserlerinde temel karakterlerden en az birini kullanmalıdır. Temel karakterler dışında tarihsel gerçeklikten kopmadan kurgusal olay ve karakterlerle öyküler zenginleştirilebilir.
  • “Öykülerle Tarihimize Yolculuk: Kuruluş” Teması Temel Karakterleri: “Şeyh Edebali”, “Ertuğrulgazi” “Bala Hatun” ve “Malhun Hatun”
  • “Öykülerle Tarihimize Yolculuk: Kurtuluş” Teması Temel Karakterleri: Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, Albay İbrahim Çolak, Bilecikli Kahraman Zeynep veya Bilecik Görüşmesi
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğüne devretmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı veya yarışmacının velisi/vasisi kabul etmiş sayılır. Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü yarışmaya gönderilen tüm eserlerin üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi, 17 Mart 2023 mesai bitimidir. Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.
 • Ödüle aday eserlerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve edebi değer aranacaktır. Değerlendirmeler ilgili kurul ve komisyonlarca EK-1’de yer alan değerlendirme formuna göre yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak olan eser, Word belgesi formatında yazılacak ve bir örnek nüsha ile okul müdürlüklerine teslim edilecektir. Word belgesi A4 boyutunda, Times New Roman yazı tipinde 12 yazı tipi boyutunda yazılmalıdır. Sayfanın her kenarından 2 cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak olan eser, en az 750 kelime en fazla 1500 kelime olmalıdır. Katılımcı, öyküsünün bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad, bölüm, vb) eklememelidir.
 • Yarışmaya katılacaklar (18 yaşından küçük adaylar için velileri ve/veya vasileri) EK-2 Veli Onam Formu ile EK-3’teki Taahhütname ve Açık Rıza Onay Formunu doldurup imzalayarak eserin bir nüshasının çıktısı ve eserin yer aldığı CD ile birlikte bir dosya halinde öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
 • Seçici kurul tarafından her temadan seçilecek olan üçer esere ödül verilecek, her katılımcı “Katılım Belgesi” alacak ve yayımlanmaya uygun bulunan öyküler İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanacak e-kitapta yayımlanacaktır.
 • “Öykülerle Tarihimize Yolculuk” Yarışma Şartnamesinin ana ilke ve esasları paralelinde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler yayımlamaya yarışmayı düzenleyen Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilidir.
 • Yarışmaya yönelik ek yazışmalar ve itirazlar okul müdürlükleri aracılığıyla Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimine yapılacaktır.

Öykülerle Tarihe Yolculuk Öykü Yarışması Ödülleri

 • Birinci: Tablet
 • İkinci: Akıllı Saat
 • Üçüncü: Akıllı Bileklik

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası