hayvanat bahçesi macerası

Bilim Kurgu Öykü Yarışması 2022


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Mart 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 9 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Lise öğrencileri katılabilir

🏢 Düzenleyen: Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi

Yarışma başvurusu bitti!

Bilim Kurgu Öykü Yarışması 2022

Bilim Kurgu Öykü Yarışması 2022

Antalya ili Alanya ilçesi Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilim Kurgu Öykü Yarışması düzenliyor.

 • Yarışmaya, Türkiye geneli resmî/özel lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilir.
 • Yanmaya katılım bireyseldir, takım halinde katılım sağlanmayacaktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayalıdır.
 • Etkinliğin hiçbir aşamasında katılımcıların/öğrenci velilerinin açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir. Bu kapsamda istenen veriler açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.
 • Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Gerekli tüm belgeler [Başvuru Formu, Veli izin Belgesi (Muvafakatname), PDF Formatında Öykü Metni] daihlbilimkurguyarismasi@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. Elden, posta veya başka yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, kısmen ya da tamamen yayımlanmamış olmalıdır.
 • Yapıtlar özgün olmalı, başka bir eserden alıntı veya çağrışım içermemelidir.
 • Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir eserle katılabilir.
 • Eser içeriklerinde geçecek özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Başvuru yapılan eserin T.C. Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk millî eğitiminin temel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 • Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanından geri alınır.
 • Eser, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı,paragraflar girintili, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en az 3 en fazla 20 sayfa olacak şekilde PDF formatında hazırlanacaktır. Eler sayfa numaralandırılmalıdır.
 • Öykünün hiçbir yerine yazarın ismi, adresi vb. kişisel bilgileri yazılmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları yarışmacıya aittir. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, eğitim amacıyla eser sahibinin muvafakatini alarak eseri basabilir, yayımlayabilir ve paylaşıp sergileyebilir.
 • Yarışmayı düzenleyen kurum, engelli öğrencilerin katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami derece faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alacaktır.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne aittir.
 • Yarışmanın bütçesi Alanya Demirtaş AİHL Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır.

Bilim Kurgu Öykü Yarışması Ödülleri

 • l’inci olan eser sahibine 4000 TL,
 • 2’nci olan eser sahibine 3000 TL,
 • 3’üncü olan eser sahibine 2000 TL ile ödüllendirilecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası