hayvanat bahçesi macerası

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Ekim 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL Eğitim Yardımı

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Hukuk fakültelerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği

Yarışma başvurusu bitti!

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Makale Yarışması

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Makale Yarışması

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği Bilişim ve Teknoloji Hukuku Makale Yarışması düzenliyor.

Yarışma kapsamında gönderilecek makalelerin konusu, şu başlıklarından biri hakkında olmalıdır:

 • Blokzincir
 • Bilişim Etiği
 • Dijital Bağımlılık
 • Metaverse
 • Yapay Zekâ
 • Kripto Varlıklar
 • Fikrî Mülkiyet
 • E-Ticaret
 • Sosyal Medya
 • Bilişim Suçları
 • Elektronik Haberleşme
 • Elektronik Para & Kitle Fonlama
 • Dijital Dönüşüm

Katılım Koşulları:

 • Başvurucu, makalesini ve güncel öğrenci belgesini son gönderim tarihinden önce info@bthukukusempozyumu.com adresine elektronik posta yoluyla iletecektir.
 • Başvuruculara başvurularının ulaştığına dair bilgilendirme maili, başvurdukları andan itibaren 48 saat içerisinde gönderdikleri mail adresine iletilecektir.
 • Yarışmaya her yarışmacı sadece bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacı birlikte yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılım herhangi bir ücrete tabi değildir.
 • Yarışmaya katılmak amacıyla makale gönderen başvurucular bu duyurudaki koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Makaleler bilimsel yazım kurallarına, akademik etik ve Türkçe dilbilgisine uygun olmalıdır.
 • Makale metinleri kaynakça ve özet hariç, en fazla 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Makaleler Microsoft Word belgesi formatında ve A4 kâğıt boyutuna göre hazırlanmalıdır.
 • Sayfanın alt ve üst kenarlarından 3 cm; solundan 4 cm, sağından 2,5 cm; alt bilgi ve üst bilgide ise 1,25 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Makaleler, Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır. Tablo, dipnot ve kaynakça 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 • Paragraflardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalı, satır aralığı 1,5 satır olmalıdır. Paragrafta asılı (ilk satır) girinti 1,5 cm olmalıdır.
 • Başlıklar paragraf başları ile hizalı, kalın (bold), Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Konu başlıkları roma rakamı, büyük harf, rakam, küçük harf vd. şeklinde sıralanmalıdır.
 • Makalenin konu başlığı büyük harfle, kalın (bold), ortalanmış olarak yazılmalı, konu başlığının altında sağ tarafa yaslanmış olarak yazarın adı – soyadı yer almalı, sayfa altına numarasız (*) işareti ile dipnot verilerek yazarın öğrenim gördüğü veya mezun olduğu hukuk fakültesi ve e-posta adresi yazılmalıdır.
 • İlk sayfada, Türkçe ve İngilizce makale başlığı ve yazar bilgilerinin ardından 300 – 500 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır.
 • Özetlerin altına Türkçe ve İngilizce 5’er anahtar kelime eklenmelidir.
 • Dipnotlarda, eserin yazar adı ve soyadı, eser adı, yayına hazırlayan (veya editör), çeviren veya çizer adı ve soyadı, cilt, basım, baskı ve yayın bilgisi (cilt sayısı, basım sayısı, baskı sayısı, seri adı, yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi), cilt numarası ve sayfa sayıları belirtilen sıra ile yer almalıdır.
 • Tablo ve grafikler ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin alıntı olması halinde hemen altında kaynağı belirtilmelidir.
 • Makalelerin başka bir akademik etkinlikte yahut kitap, dergi ve benzeri basılı eserde, internet sitelerinde ve benzeri alanlarda yayımlanmamış ya da yayın için değerlendirme aşamasında olmayan özgün çalışma olması gerekmektedir.
 • Kaynakça, makalenin sonunda yer almalıdır.
 • Makalenin kapak sayfasından sonra, içindekiler listesi ve kısaltmalar cetveline yer verilmelidir.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Makale Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 3.000 TL eğitim yardımı
 • İkinci: 2.000 TL eğitim yardımı
 • Üçüncü: 1.000 TL eğitim yardımı

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası