hayvanat bahçesi macerası

Bursa Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 6 Nisan 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 13 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Bursa

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

Bursa Şiir Yarışması

Bursa Konulu Şiir Yarışması Şartları

 1. Şiir yarışmasına 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılabilir.
 2. Şiirler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belli bir kalitede ve doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır. Şiirlerde vezin kullanımı, tür, şekil tamamıyla katılımcıya bırakılmıştır.
 3. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları ile Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılamaz.
 4. Şiirler iki A4 kağıdını geçemeyecek şekilde, 12 punto boyutunda kağıdın bir yüzüne yazılarak teslim edilir.
 5. Her yarışmacı en fazla bir eserle yarışmaya katılabilir.
 6. Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı ve dijital olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 7. Şiirler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.
 8. Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne verdiğini kabul eder.
 9. Eser sahipleri, Bursa Konulu Şiir Yarışması Özel Şartnamesi ’ni aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’de örneği sunulan belgeyi Bursa Büyükşehir Belediyesine vermekle yükümlüdürler. PDF formatında imzalı belgeyi eserleriyle birlikte bursasiir@bursa.bel.tr adresine göndereceklerdir.
 10. Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.
 11. Seçici kurul, yarışmaya katılan şiirlerden ödüle değer bir eser bulamazsa Bursa Büyükşehir Belediyesi ödül vermeme hakkına sahiptir.
 12. Eser sahipleri şarkı sözü olarak da kullanılma özelliğini taşıyan şiirlerin, jürinin uygun görmesi halinde bestelenme ve yayınlama haklarının Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, sonradan; verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. Gönderilen şiirlerde isim ve soy isim yerine, müstear isim yer alması gerekmektedir.
 14. Gönderilen şiirlerle birlikte, eser sahibinin özgeçmişinin ve irtibat bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
 15. Eserler ve PDF formatında imzalı taahhütname bursasiir@bursa.bel.tr adresine gönderilecektir. Posta ile ve elden başvuru kabul edilmeyecektir.
 16. Yarışmaya son katılım tarihi 6 Nisan 2021 dir. Bu tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Sonuçların ilanı 30 Temmuz 2021, ödül töreni ve kitabın tanıtım tarihi 11 Eylül 2021’dir.
 17. Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Bursa Şiir Yarışması Ödülleri

 • Birinci eser sahibine; 5000 TL
 • İkinci eser sahibine; 4000 TL
 • Üçüncü eser sahibine; 3000 TL
 • Teşvik ödülü olarak 2 kişiye de 500TL verilecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası