Çanakkale Savaşlarının 109. Yıl Dönümü Yarışmaları


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 12 Ocak 2024

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul Müdürlükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Tüm resmî ortaokullarda ve imam hatip ortaokullarında okuyan 5.- 8. sınıf öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Yarışma başvurusu bitti!

Çanakkale Savaşlarının 109. Yıl Dönümü Yarışmaları

Çanakkale Savaşlarının 109. Yıl Dönümü Yarışmaları

Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çanakkale Savaşlarının 109. Yıl Dönümü Yarışmaları düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Her öğrenci sadece bir dalda yarışmaya katılabilecektir. Yarışma Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenmektedir.
 • Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
 • Okullarda “resim”, “şiir” ve “kompozisyon” dallarında branş öğretmenlerinden oluşturulacak iki ayrı komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir.
 • Şiir ve kompozisyon dallarındaki eserler ise ayrıca bilgisayar ortamında word programında 12 punto Times New Roman yazı tipinde A4 kâğıt formatında yazılarak DYS sistemi ile de gönderilecektir. Tarayıcı (scanner) ile PDF, JPG vb. gibi dosya uzantılı olarak gönderilmeyecektir.
 • Resim, şiir ve kompozisyon dallarında il birincisi olan eserler, il değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla onaylanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız gönderilen eserler derecelendirmeye alınmayacaktır.

Resim Dalında:

 • Konusu: Çanakkale Savaşları’nda yaşananlarla ilgili anlatılanların resim olarak ifade edilmesi
 • Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda okuyan 5.-8. sınıf öğrencileridir.
 • Resimler sınıf ortamında görsel sanat öğretmenin veya sınıf öğretmeninin gözetiminde yaptırılacaktır.
 • Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.
 • Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.
 • Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya vb.)
 • Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Bakanlığımıza gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.
 • Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip Bakanlığımıza gönderilecektir.
 • Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka yüzüne “9. A. RESİM DALINDA”nın “j” bendindeki etiket formatına uygun olarak; ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.
 • Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

Şiir Dalında:

 • Konusu: Çanakkale Savaşları’nın ruhuna, anlamına ve manasına uygun olarak şiirle ifade edilmesi.
 • Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda okuyan 5.-8. sınıf öğrencileridir.
 • Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
 • Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
 • Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler şiirlerini kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.
 • Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

Kompozisyon Dalında:

 • Konusu: Çanakkale Savaşları’nda yaşananlarla ilgili anlatılanların kompozisyon olarak ifade edilmesi
 • Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda okuyan 5.-8. sınıf öğrencileridir.
 • Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
 • Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
 • Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.
 • Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

Çanakkale Savaşlarının 109. Yıl Dönümü Yarışmaları Ödülleri

Resim Kategorisi:

 • Birinci: Dizüstü Bilgisayar
 • İkinci: Tablet
 • Üçüncü: Akıllı Saat
 • Mansiyon Ödülü: Bluetooth Kulaklık

Şiir Kategorisi:

 • Birinci: Dizüstü Bilgisayar
 • İkinci: Tablet
 • Üçüncü: Akıllı Saat
 • Mansiyon Ödülü: Bluetooth Kulaklık

Kompozisyon Kategorisi:

 • Birinci: Dizüstü Bilgisayar
 • İkinci: Tablet
 • Üçüncü: Akıllı Saat
 • Mansiyon Ödülü: Bluetooth Kulaklık

Benzer İçerikler: