hayvanat bahçesi macerası

Çeviride Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2021

✍️ Yarışmanın konusu: 20. Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Şiiri Çevirisi

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye genelindeki üniversitelere bağlı lisans okuyan öğrenciler katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Çeviride Şiir Yarışması

Çeviride Şiir Yarışması

Türkiye genelindeki üniversitelere bağlı lisans bölümlerini kapsayacak olan yarışmamıza, Yüksek öğretim Kurumuna (YöK) bağlı üniversitelerdeki lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler istedikleri takdirde, gönüllük esasına göre, herhangi bir ücret ödemeksizin katılabilecektir. Yarışmada öğrencilerden İngiliz şair Dylan Thomas tarafından yazılan “Do Not Go Gentle into That Good Night” ve Amerikalı şair Robert Frost tarafından yazılan “The Road Not Taken” şiirlerinden yalnızca birini Çevirmeleri istenecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda, her şiir kategorisinde ilk 5’e giren öğrenciler ödül almaya hak kazanacaktır. Tüm ödüller Ankara Bilim üniversitesi tarafından karşılanacak ve ödemesi Ankara Bilim üniversitesi tarafından yapılarak kazananlara kargo yoluyla gönderilecektir.

Milattan önceki destanlara kadar uzanan köklü tarihi ile şiir, yaratıcı ifade biçimlerini bir arada bulunduran özgün bir dildir. Farklı zaman dilimlerinde değişken biçimsel ve biçemsel özellikler gösteren bu edebi türün çeviri aracılığıyla başka dillerde ifade edilmesi yalnızca hedef edebiyatı değil kaynak edebiyatı da zenginleştirmekte, geliştirmekte ve yenilik katmaktadır. Bu amaçtan yola çıkan Şiirde çeviri yarışması İngiliz ve Amerikan Edebiyatı’nın 20. Yüzyıl şiiri içerisinde önemli eserlerden sayılan İngiliz şair Dylan Thomas tarafından yazılan “Do Not Go Gentle into That Good Night” ve Amerikalı şair Robert Frost tarafından yazılan “The Road Not Taken” şiirlerine odaklanacaktır. Yarışmaya katılacak öğrenciler belirtilen şiirlerden yalnızca birini çevirecektir.

  • Şiirin ana fikrinin doğru anlaşılması
  • Şiirin biçimsel ve biçemsel özelliklerine uygun çevrilmesi
  • Dilsel yaratıcılık ve orijinallik
  • Edebi yaratıcılık ve orijinallik
  • Şiirde anlam bütünlüğünün korunması
  • Dizelerin akıcı bir biçimde sıralanması
  • Uygun ve çeşitli dilbilgisi yapılarının kullanılması
  • Uygun ve çeşitli kelimelerin kullanılması
  • Dilin Türkçedeki noktalama işaretlerine ve yazım-imla kurallarına uygun biçimde kullanılması

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası