hayvanat bahçesi macerası

Covid 19 Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 2 Ağustos 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: COVID-19 küresel salgını

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Herkese açıktır

Yarışma başvurusu bitti!

Covid 19 Öykü Yarışması

COVİD-19 ÖYKÜLERİ
Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından “COVID-19 Öyküleri” yarışması düzenlendi. Herkese açık olan yarışmanın son başvuru tarihi, 2 Ağustos 2020.

Öykü Yarışması Katılım Koşulları

 1. Yarışmamız ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden konuya ilgi duyanlar yarışmaya katılabilir.
 2. Öykülerin konusu COVID-19 küresel salgınıyla ilgili olmalıdır.
 3. Yazılacak öykü bir hikâyenin temel unsurlarını (olay, yer, zaman, kişiler) içermelidir.
 4. Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 5. Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya acilinoykusu@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
 6. Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office Word 2007 programıyla A4 kâğıdı boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının adı öykünün adı olmalıdır.
 7. Kimlik dosyası: Öykü yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir. Fotoğraf isteğe bağlı gönderilebilir.
 8. Son başvuru tarihi 02 Ağustos 2020 tarihidir.
 9. Sonuçların resmi duyurusu 08 Kasım 2020 tarihinde Antalya’da yapılacak XVI. Ulusal Acil Tıp Kongresi’nde ilan edilecektir.
 10. Kişiler yarışmaya sadece bir öykü ile katılabilir.
 11. Ödül olarak: Birinciye: 3.000 TL İkinciye: 2.000TL Üçüncüye: 1.000TL değerinde çek verilecektir. Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül, kişiler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
 12. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 13. Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları “Acil Tıp Uzmanları Derneği’nde” olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.
 14. Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla, iki adet kitap hediye edilecektir.
 15. Seçici kurulda görev alan kişiler; bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
 16. Eserlerin dili Türkçe olmalıdır ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda yer alan kurallara uyulmalıdır.
 17. Eserler millî ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
 18. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda yayınların içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir. 19.İhtilaf hâlinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
 19. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
 20. Seçici Kurul: Prof. Dr. Başar Cander, Uzm. Dr. İlker Akbaş, Prof. Dr. Behçet Al, Sultan Bedelciğil, Doç. Dr. Özlem Bilir, Prof. Dr. Zeynep Çakır, Uzm. Dr. Ayça Şahin Çalbay, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Erbay, Prof. Dr. Mehmet Gül, İlknur Işık, Fatma Çetin Kabadayı, Doç. Dr. Mücahit Kapçı, Prof. Dr Havva Şahin Kavaklı, Dr. Öğretim Üyesi İlknur Tatar Kırılmış, Prof. Dr. İlhan Korkmaz, Nur İpek Önder Mert, Doç. Dr. Şerife Özdinç, Prof. Dr. Seçgin Söyüncü, Gazeteci Yazar Dursaliye Şahan, Prof. Dr. Muhammed Gökhan Turtay, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Sibel Yıldız, Uzman Dr. Sevgi Yumrutepe
 21. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.atuder.org.tr adresinden ilan edilecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası