hayvanat bahçesi macerası

Deprem Öyküleri Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Ocak 2024

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Her yaş ve meslek kümesinden konuya ilgi duyanlar katılabilir.

🏢 Düzenleyen: İnönü Üniversitesi

Yarışma başvurusu bitti!

Deprem Öyküleri Yarışması

Deprem Öyküleri Yarışması

İnönü Üniversitesi Deprem Öyküleri Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmamız ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden konuya ilgi duyanlar yarışmaya katılabilir.
 • Öykülerin konusu depremle ile ilgili olmalıdır.
 • Yazılacak öykü bir hikâyenin temel unsurlarını (olay, yer, zaman, kişiler) içermelidir.
 • Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya depremoykuleri@inonu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
 • Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office Word 2007 programıyla A4 kâğıdı boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının adı öykünün adı olmalıdır.
 • Kimlik dosyası: Öykü yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir. Fotoğraf isteğe bağlı gönderilebilir.
 • Son başvuru tarihi 01 Ocak 2024 tarihidir.
 • Sonuçların resmi duyurusu 15 Mart 2024 tarihinde İNÜ ağ sayfasında yayımlanacaktır.
 • Kişiler yarışmaya sadece bir öykü ile katılabilir.
 • Ödül olarak:Birinciye: 3.000 TLİkinciye: 2.000 TLÜçüncüye: 1.000 TL değerinde çek verilecektir. Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül, kişiler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
 • Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları “İnönü Üniversitesinde” olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.
 • 14.Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla, iki adet kitap hediye edilecektir.
 • Seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Eserlerin dili Türkçe olmalıdır ve yazımında Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda yer alan kurallara uyulmalıdır.
 • Eserler millî ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda yayınların içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • İhtilaf hâlinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
 • Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.inonu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Deprem Öyküleri Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 3.000 TL
 • İkinci: 2.000 TL
 • Üçüncü: 1.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası