hayvanat bahçesi macerası

Dr. Kamil Furtun Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 14 Şubat 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 5 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Kargo, elden

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Dr. Kamil Furtun Öykü Yarışması

Dr. Kamil Furtun Öykü Yarışması

Samsun Tabip Odası 2022 Dr. Kamil Furtun Öykü Yarışması düzenliyor.

 • Yarışmaya rumuz ile katılım zorunludur.
 • Yarışmaya katılım için hekim olmak ön koşul olmayıp öykü yazmaya gönül vermiş tüm yurttaşların katılımına açıktır. Ancak Seçici Kurul ve Samsun Tabip Odası yönetim kurulu ile diğer kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.
 • Yarışma yönetmeliğine uygun olmayan ve belirtilen tarihten sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Ödüle, dosya hâlinde en fazla iki öykü ile başvurulur; bu öyküler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Başvuru sahipleri, dereceye giren öyküler üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını bedelsiz olarak Samsun Tabip Odasına devrettiğini kabul eder. Yapıtlar hiçbir şekilde iade edilmez. Seçici Kurul’un yayımlamaya değer bulduğu öyküler kitap hâline getirilir.
 • Ödüle gönderilen öykülerin hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Başvuru sahipleri yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Ödüle katılım sayısına bağlı olarak ön seçici kurul oluşturma yetkisi Samsun Tabip Odası yönetim kuruluna aittir.
 • Ödüle katılacak öyküler, normal sayfa (A4) boyutunda, 12 punto, 1,5 aralık bilgisayar oylumunda 5 (beş) sayfayı geçmeyecek uzunlukta olmak koşuluyla hazırlanarak 4 (dört) kopyayla, ayrıca CD’ye kaydedilip bir zarfa konularak teslim edilmelidir.
 • Ayrıca öz yaşam bilgisi de (bir sayfayı geçmemelidir) aynı CD’ye kaydedilmelidir.
 • Katılımcılar, ödül ile ilgili Başvuru Formunu doldurup imzalayacaktır. Başvuru Formu, Samsun Tabip Odası web sayfasında veya Samsun Tabip Odası ofisinden bilgisayar çıktısı olarak temin edilebilir
 • Dosyanın sol üst köşesinde katılımcının sadece rumuzu yer almalıdır.
 • Öykü Türkçe yazılmalıdır, çeviri öyküler ödül dışında tutulacaktır.
 • Öykü Türkçe olmak koşulu ile yurt dışından katılım sağlanabilir.
 • Başvurular kargoyla ya da elden teslim edilebilir.
 • Başvurular aşağıda belirtilen kurum adreslerine yapılmalıdır.

Dr. Kamil Furtun Öykü Yarışması Ödülleri

 • Yukarıda belirtilen koşullarda “Dr.Kamil Furtun Öykü Ödülü” verilir. Ödülü kazanan yapıtlar ve yayımlanmaya değer görülenler (yazarın olurunu almak koşuluyla) basılacak Öykü Seçkisi’nde yer alır.
 • Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.
 • Büyük Ödül geleneksel olarak Dr.Kamil Furtun ödülü olarak isimlendirilir. Ayrıca ödül tutarı eşit olan üç adet mansiyon ödülü verilir. 2022 yılı için büyük ödül 2000 TL, her biri 1000 Tl olmak üzere üç adet mansiyon ödülü planlanmıştır

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası