hayvanat bahçesi macerası

Gençler Öykü ve Şiir Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Kasım 2023

✍️ Yarışmanın konusu: Cesaret

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Çevrimiçi/Online/Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İzmir il sınırları içinde yer alan resmi-özel ortaokul ve liselerin öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV)

Yarışma başvurusu bitti!

Gençler Öykü ve Şiir Yazma Yarışması

Gençler Öykü ve Şiir Yazma Yarışması

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) Gençler Öykü ve Şiir Yazma Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma, öykü ve şiir; ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıflar) ve lise (9, 10, 11, 12. sınıflar) olmak üzere iki dal ve iki kategoride düzenlendi.
 • Yarışma, İzmir il sınırları içinde yer alan resmi-özel ortaokul ve liselerin öğrencilerine açıktır. Her okul, yarışmaya dilediği/ uygun gördüğü sayıda öğrencinin birer öyküsü ve/ veya şiiriyle katılabilir. Bir öğrenci isterse iki dalda da yarışabilir. Öğrencinin, ödüle iki dalda da değer görülmesi durumunda, daha yüksek derecesi ödüllendirilir (Bir öğrenciye iki dalda birden ödül verilmez).
 • Yarışmaya gönderilecek yapıtlarda, belirlenen üst sınır (öykü için en çok 1000/ bin sözcük, şiir için en çok otuz dize) aşılmamalıdır.
 • Öykü ve şiirlerde işlenmesi istenen ana tema “Cesaret” tir.
 • Metnin başında yapıtın adı, sonunda metni yazan öğrencinin adı/ iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Öykü ve şiirlerde Türkçenin anlatım olanaklarına ve yazım (imla)-noktalama kurallarına özen gösterilmelidir.
 • Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen başvurular, ön değerlendirme kurulu ve seçici kurulca değerlendirilir.
 • Yarışmaya gönderilen şiir ve öykülerin telif hakları eser sahibine aittir. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, eser sahibini bilgilendirmek kaydıyla bu yapıtları yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.
 • Yarışmaya katılan öykü/ şiirlerin; başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Eserlerde işlenen düşüncelerden doğabilecek hukuki sorumluluk eser sahiplerinindir.
 • Yarışmaya katılan öykü/ şiir üzerinde, seçici kurul, gerekli gördüğü takdirde editörlük çalışması yapabilir. Fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren başvurular değerlendirme dışı bırakılabilir.
 • Ege Çağdaş Eğitim Vakfına son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler/ şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Ege Çağdaş Eğitim Vakfı sorumlu değildir, başvuru sahipleri bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Veli izin yazısı ve kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında korunmasına yönelik Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni belgesi, yarışmanın internet sayfasından indirilebilir.
 • Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.

Gençler Öykü ve Şiir Yazma Yarışması

Şiir Dalında:

 • Ortaokul:
  • Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [gram altın dengi] eğitim içerikli hediye çeki)
  • Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)
 • Lise:
  • Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [gram altın dengi] eğitim içerikli hediye çeki)
  • Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)

Öykü Dalında:

 • Ortaokul:
  • Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [gram altın dengi] eğitim içerikli hediye çeki)
  • Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)
 • Lise:
  • Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [gram altın dengi] eğitim içerikli hediye çeki)
  • Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası