hayvanat bahçesi macerası

Enerji Bakanlığı Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 16 Aralık 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: Tablet

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ortaokul öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Enerji Bakanlığı

Yarışma başvurusu bitti!

Enerji Bakanlığı Öykü Yarışması

Enerji Bakanlığı Öykü Yarışması

Enerji Bakanlığı öykü yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokulların (5-6–7 ve 8 inci sınıflar) öğrencileri katılabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılımda gönüllük esastır.
 • Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kağıdına, mürekkepli veya tükenmez siyah veya mavi renkli kalemlerle yazılacaktır.
 • Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
 • Orjinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.
 • Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.
 • Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.
 • Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dörtyüz) az, 1200’den (binikiyüz) çok olamaz.
 • Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, “Yarışmaya Katılım Formu ve Taahhütname” dışında kullanılmaz.
 • Yarışmaya gönderilen öykünün arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren Ek-1’de yer alan “Yarışmaya Katılım Formu ve Taahhütname” yapıştırılır.
 • Yarışmaya ilişkin gönderilen belgeler içerisinde Ek-2’de yer alan “Veli İzin Belgesi, Velinin Açık Rıza Onayı ile Danışman Öğretmenin Açık Rıza Onayı” belgelerle birlikte belirtilen adrese gönderilecektir.

Başvuru Elemeler Ve Eserlerin Değerlendirilmesi:

 • Öyküler, önce okullarda Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Şartnameye uymayan eserler bu inceleme ve değerlendirmelerde elenir. Türkçe öğretmeninin olmadığı okullardaki inceleme, değerlendirme ve eleme, görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.
 • Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü; 11 Kasım 2022 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. Okullar, toplam kaç adet başvuru olduğunu bilgisini İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine iletir.
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilir.
 • İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) öykü; 25 Kasım 2022 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri okullardan gelen tüm eserlerin listesini de İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletir.
 • İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilir.
 • İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) öykü ve il genelinde yapılan tüm başvuruların sayısı; 16 Aralık 2022 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Caddesi No:2 06100 Çankaya/ANKARA adresine gönderilir.
 • Okullar ve şahıslar tarafından Enerji ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na gönderilen eserler değerlendirilmeye alınmayacak olup iadesi yapılmayacaktır.

Enerji Bakanlığı Öykü Yarışması Ödülleri

 • Birinci: Tablet
 • İkinci: Tablet
 • Üçüncü: Tablet

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası