hayvanat bahçesi macerası

Enerji Konulu Öykü ve Resim Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 16 Kasım 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Herkes kendi okulu

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Resim yarışmasına: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilkokulların (1-2-3 ve 4 üncü sınıflar) öğrencileri katılabilir. Öykü Yarışmasına: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokulların (5-6–7 ve 8 inci sınıflar) öğrencileri katılabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

Enerji Konulu Öykü ve Resim Yarışması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resim ve Öykü Yarışması Şartları

Enerji Bakanlığı Resim Yarışması Şartları

 • Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği serbesttir.
 • Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
 • Resimler paspartulu (mukavva karton arasında) gönderilir.
 • Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler yer alamaz.
 • Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca bir resimle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılamaz. Ayrıca resimlerin arka sayfası, yarışma bilgi formu işlemi dışında kullanılamaz.
 • Yarışmaya gönderilecek resimler, 35X50 ebatlarındaki (boyut) resim kağıtlarına yapılır.
 • Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına ve paspartunun üzerine öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren Ek-1’de yer alan “Yarışma Bilgi Formu” yapıştırılır.
 • Yarışmaya ilişkin gönderilen belgeler içerisinde Ek-2’de yer alan “Veli İzin Belgesi, Velinin Açık Rıza Onayı ile Danışman Öğretmenin Açık Rıza Onayı” belgelerle birlikte belirtilen adrese gönderilecektir.

Resim Yarışması Ödüller

 • Birincilik : Dizüstü Bilgisayar
 • İkincilik : Dizüstü Bilgisayar
 • Üçüncülük : Dizüstü Bilgisayar

Enerji Konulu Öykü Yarışması Şartları

 • Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kağıdına, mürekkepli veya tükenmez siyah veya mavi renkli kalemlerle yazılacaktır.
 • Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
 • Orjinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.
 • Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.
 • Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.
 • Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dörtyüz) az, 1200’den (binikiyüz) çok olamaz.
 • Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, yarışma bilgi formu işlemi dışında kullanılmaz.
 • Yarışmaya gönderilen öykünün arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren Ek-1’de yer alan “Yarışma Bilgi Formu” yapıştırılır.
 • Yarışmaya ilişkin gönderilen belgeler içerisinde Ek-2’de yer alan “Veli İzin Belgesi, Velinin Açık Rıza Onayı ile Danışman Öğretmenin Açık Rıza Onayı” belgelerle birlikte belirtilen adrese gönderilecektir

Öykü Yarışması Ödüller

 • Birincilik : Dizüstü Bilgisayar
 • İkincilik : Dizüstü Bilgisayar
 • Üçüncülük : Dizüstü Bilgisayar

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası