hayvanat bahçesi macerası

22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 25 Ekim 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 8 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden/Kargo/Posta/E-posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Sinema alanında çalışan düşünür, yazar ve akademisyenler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Yarışma başvurusu bitti!

22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali

22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali Sinema Kültürüne Katkı Yarışması

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • “Sinema Kültürüne Katkı” yarışması sinema alanında çalışan düşünür, yazar ve akademisyenlere açıktır.
 • Kitap ve makaleler sinema konusunda araştırma, inceleme, değerlendirme kapsamında yazılmalıdır.
 • Kitap başvuruları 2021 ve 2022 yılı içinde basılmış kitaplar için geçerlidir.
 • Makaleler, bilimsel dergilerde veya sinema/kültür/sanat dergilerinde 2022 yılı içinde yayınlanmış olmalıdır.
 • Çeviri eserler yarışmaya başvuramaz.
 • Başvuru, eser sahipleri tarafından yapılacaktır.
 • Birden fazla yazarı olan eserler (kitap veya makale) yarışmaya başvuramaz.
 • Başvuru sahibi, genel hukuk kuralları ve özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eserin orijinalliğinden ve herhangi bir hak ihlaline yol açmadığını, buna ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.
 • Aynı yazar yarışmaya birden fazla eseri ile (kitap ve makale/kitap veya makale) katılamaz.
 • Daha önce ödül kazanmış kitap ve makaleler yarışmaya katılamazlar.
 • Kitap ve makalelerin dili Türkçe olmalıdır.
 • Elektronik ortamda yayınlanmış kitaplar yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmanın değerlendirme jürisi bu yarışmaya katılamaz.
 • Başvurulara eser sahiplerinin fotoğraflı özgeçmişleri ve iletişim bilgileri (tek sayfa) eklenecektir.
 • “En İyi Sinema Kitabı” ödülü için başvuracak kitabın daha önce basılmamış (2. Basım, 3. Basım vb.) olması gerekmektedir.
 • Kitaplar: EFF SİNEMA KÜLTÜRÜNE KATKI YARIŞMASI / Prof. Dr. Hakan Savaş / Anadolu Üniversitesi / İletişim Bilimleri Fakültesi / Tepebaşı / 29470 / Eskişehir adresine elden, kurye veya taahhütlü posta ile altı (6) adet gönderilmelidir. Makaleler ise hsavas@anadolu.edu.tr adresine e-posta ile yollanmalıdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 • Son başvuru tarihi 25 Ekim 2022 dir. Bu tarihten sonra ulaşan projeler (postadaki gecikmeler dahil) değerlendirmeye alınmayacaktır.

22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali Sinema Kültürüne Katkı Yarışması Ödülleri

 • En İyi Sinema Kitabı: 5.000 TL
 • En İyi Sinema Makalesi: 3.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası