hayvanat bahçesi macerası

Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 14 Ocak 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 25 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden, Kargo, APS, Kurye

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma Dört Kategoride Düzenleniyor.

Yarışma başvurusu bitti!

Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt Öykü Yarışması

Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt Öykü Yarışması

 • 1.Kategori: Ortaokul (10-14 yaş) Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.
 • 2.Kategori: Lise (15-19 yaş) Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.
 • 3.Kategori: Yetişkinler Kategorisi 1 (Ortaokul – Lise öğrencisi olmayan, 18 yaş üzeri) Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.
 • 4.Kategori: Yetişkinler Kategorisi 2 (01.01.2021 – 14.01.2022) tarihleri arasında yayımlanmış olan bir öykü kitabıyla katılabilirler)
 • Yarışmacı; bir A4 kâğıdını aşmayan özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini ve bir adet fotoğrafını küçük zarfa koyacaktır. Küçük zarfın içinde bulunan özgeçmişte adayın yaşı, açık adresi, telefon numaraları ve e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır. Küçük zarfın üzerine sadece yarışma kategorisi yazılacaktır. Adresi ya da yaş gurubu belirtilmeyen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Öykülerde, öykü yazarının kimliğini belirten hiçbir bilgi bulunmayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öyküler ve özgeçmiş; 12 punto ile Times New Roman karakterinde, hem kâğıt, hem de CD’ye veya USB’ye kaydedilmiş biçimde hazırlanacaktır. Öyküler (4 nüsha olarak), CD veya USB (1 adet) ve küçük zarf büyük zarfın içine konarak tek zarf halinde teslim edilecektir.
 • Öykü konusu serbesttir.
 • Öykülerin uzunluğu 1,5 satır aralığında 5 (A4) sayfasını geçmeyecek boyutta olacaktır.
 • 4.Kategoride (yarışmaya öykü kitabı ile) katılacak olan yarışmacılar 4 adet öykü kitabı ile yarışmaya başvuracaktır. 4 adet öykü kitabı, 1 A4 kağıdını aşmayan özgeçmişi ve nüfus cüzdan fotokopisiyle birlikte büyük zarf içine konarak teslim edilecektir.
 • Önceki yıllarda düzenlenmiş öykü yarışmalarımızda eserleri dereceye girenler bu yıl yapılacak öykü yarışmasına aynı kategoride katılamaz.
 • Yayımlanmış kitabı olan katılımcılar; birinci, ikinci ve üçüncü kategoride yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya gönderilen öyküler ve öykü kitapları iade edilmeyecektir.
 • Birden fazla kişi tarafından yazılmış ortaklaşa öyküler yarışmaya kabul edilmez
 • Sarıyer Belediyesi yarışmaya katılan eserlerin bedelsiz olarak basım, reklam, tanıtım, her türlü dijital, görsel, yazılı alanlarda yayımlama, yayma, kopyalama, çoğaltma, hakkına sahiptir.
 • Yarışmada ortaokul, lise, yetişkin kategorilerinde ilk üçe giren öykülere ödül verilecektir. Ayrıca bu kategorilerde mansiyon ödülü verilecektir.
 • Dördüncü kategoride Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü verilecektir.
 • Seçici Kurul üyeleri yapacakları değerlendirmede bütün kategorilerdeki dereceleri iki katılımcı arasında paylaştırabilir. Bu durumda kategorinin belirlenen ödülü dereceye girenler arasında eşit olarak paylaştırılır.
 • Yarışmaya gönderilen öykülerin bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığı, alıntı, kopya ya da başkasına ait olduğunun tespit edilmesi durumunda söz konusu öyküler yarışma dışı bırakılacak olup hukuki sorumluluğu da yarışmacıya ait olacaktır.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi 14 Ocak 2022 olup son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Sarıyer Belediyesi sorumlu değildir.
 • Öyküler Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi No:2 Maslak-SARIYER / İSTANBUL adresine elden, APS, Kargo ve kurye ile teslim edilir.
 • Yarışmaya gönderilen ve ödül kazanan eserlerin Sarıyer Belediye Başkanlığı’nca talep edilen her türlü evrakları posta (PTT) veya kargo ücreti katılımcıya aittir.
 • Yarışma sonuçları 27 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacaktır. Kazanan öykülerin sahipleri sariyer.bel.tr sitesinde yayınlanacaktır.
 • Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.
 • 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında; https://sariyer.bel.tr/Icerik/kvkk-ve-bilgi-guvenligi/1371 linkinde bulunan k.v.k.k. aydınlatma metni ve gizlilik taahhütnamesinin çıktılarının alınıp gerekli bilgilerinin doldurulup, imzalanarak istenilen evraklarla birlikte gönderilmesi zorunludur. Bu formlar gönderilmediği takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya öykü gönderen yarışmacılar bu şartnameyi kabul etmiş sayılır.

Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt Öykü Yarışması Ödülleri

1.Kategori

 • Birincilik Ödülü 1.500 Türk Lirası
 • İkincilik Ödülü 1.000 Türk Lirası
 • Üçüncülük Ödülü 750 Türk Lirası
 • Mansiyon Ödülü 500 Türk Lirası

2.Kategori

 • Birincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası
 • İkincilik Ödülü 1.000 Türk Lirası
 • Üçüncülük Ödülü 750 Türk Lirası
 • Mansiyon Ödülü 500 Türk Lirası

3.Kategori

 • Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
 • İkincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
 • Üçüncülük Ödülü 2 Bin Türk Lirası
 • Mansiyon Ödülü 1.000 Tük Lirası

4.Kategori

 • Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü: 6 Bin Türk Lirası

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası