hayvanat bahçesi macerası

Farabi Deneme Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 26 Mart 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Farabi’nin eserlerinin okunup incelenmesi sonucu Farabi’nin düşüncelerine dayalı bir deneme yazılması

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye’deki resmi ve özel tüm lise öğrencilerine açıktır ve ücretsizdir.

Yarışma başvurusu bitti!

Farabi Deneme Yarışması

Farabi Deneme Yarışması Katılım Şartları

 • Yarışma; Türkiye’deki resmi ve özel tüm lise öğrencilerine açıktır ve ücretsizdir.
 • Her yarışmacı yarışmaya yalnızca bir (1) eser ile katılım sağlayabilecektir.
 • Yarışma dili Türkçedir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler deneme yazı türünün ölçütlerine uygun ve özgün olmalıdır. Tür dışı eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler esbl.oyku.deneme@gmail.com adresine gönderilecektir.
 • Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır.
 • Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Yarışmaya rumuzla katılım zorunludur. Öğrencinin adı ve soyadı eserde belirtilmemeli, eser metninin sağ üst köşesine rumuz yazılmalıdır. Yarışmacının adı-soyadı, okulu, iletişim bilgileri başvuru formunda belirtilecektir.
 • Eserle birlikte başvuru formunun gönderilmesi zorunludur.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi 26/03/2021’dir.Başvuru tarihinden sonra gelen eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış ve bütünüyle başvurana ait olması, kısmen ya da tamamen başka bir eserden kopya edilmemiş olması, daha önce bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanması için izin verilmemiş olması gerekmektedir.
 • Yarışma için gönderilen eser, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
  • Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
  • Yapıt, Times New Roman yazı fontu, 11 (on bir) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
  • Eserler 10 sayfayı geçmemelidir.
 • Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan, bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin –kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin alınmak şartıyla- Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü’ne aittir.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya katılan kişiler, şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
 • Eserler “konuyu yansıtma ve yorumlama, Türkçenin etkili kullanımı, özgünlük, türe uygunluk, plan ve düzen” ölçütleri ile toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü, gerekli gördüğü durumlarda Milli Eğitim Bakanlığının onay ve izni ile şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir

Farabi Deneme Yarışması Ödülleri

 • Yarışmada ilk üç dereceye giren katılımcılara Türk İslam Âlimleri kitap seti verilecektir.
 • Yarışma ödülleri dereceye giren öğrencilere kargo yolu ile gönderilecektir. Kargo gönderim ücreti Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
 • Yarışma ödülleri okul-aile birliği bütçesinden karşılanacaktır.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası