hayvanat bahçesi macerası

Fikir Hareketi Derneği Evde Kal Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 2 Bin 250 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Karantina

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ülkemizdeki 30 yaş ve altındaki gençler katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Fikir Hareketi Derneği Evde Kal Öykü Yarışması

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkânları hazırlamak gerekmektedir. Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sayısı ve niteliği ile toplumu oluşturan fertlerin sanatsal faaliyetlere ilgisi ve kültürel değerlere duyarlılığı, sağlıklı ve sağlam bir toplumsal yapının güvencesidir. Ülkemizin bu yapıyı oluşturmasının yolu ise gençlerden geçmektedir. Bu kapsamda, düzenlenecek olan bu yarışma ile gençlerimizin özgün yapıtlar ortaya çıkarmasına fırsat verilerek, edebiyatımıza bu öyküleri kazandırma amacını taşıyoruz.

Öykü Yarışması Amacı

 • Edebiyat dünyasına yeni yazarlar kazandırmak,
 • Türkçeye seçkin örnekler kazandırmak, genel olarak hedef kitle olan üniversite öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunmak.
 • Öykücülüğün genç kuşaklarca da sürdürülmesini teşvik etmek,
 • Sanatsal, kültürel, tarihi veya geleneksel değerlerimizin öykülerle yazılı hale getirilmesini sağlamak,
 • Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,
 • Gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun zemini hazırlamak,
 • Okuyan, düşünen ve yazan gençliğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,
 • Dilin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek,
 • Toplumda dil bilincinin yerleşmesi ve gelişmesini sağlamak.
 • Köklü bir anlatı geleneğine dayanan Türk Öykücülüğünün genç kuşaklarca da sürdürülmesini ve Türkçeyi tüm anlatım olanaklarıyla kullanılmasını ve geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Öykü Yarışması Katılım Şartları

 1. Öykü yarışmasının konusu “karantina”dır.
 2. Yarışmaya Türkiye genelinde 30 yaş ve altı tüm gençler katılabilir.
 3. Her kişi en fazla bir adet öykü ile katılabilecektir.
 4. Yarışma Seçici Kurul üyeleri, Fikir Hareketi yönetim kurulu üyeleri/üyeleri ve gönüllüleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 5. Öykü en fazla 2.500 (iki bin beş yüz) sözcükten oluşmalıdır. Bu sınırlamaya uymayan öyküler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 6. Yarışmaya katılan öyküler, Türkçe’nin dil kurallarına, yaratıcılık ve özgünlüğe uygun olmalıdır.
 7. Yarışmaya başvurular en geç 30 Mayıs 2020 tarihîne kadar yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 8. Başvurular malum süreç dolayısıyla elektronik ortamda ilgili linkten google formlar üzerinden alınacaktır.
 9. Fikir Hareketi Derneği, ödül alan veya almayan bütün yapıtları afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu yapıtların 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır ve gerekli gördüğü takdirde görsel/dijital/sanal ve basılı yayınlar aracılığıyla yayınlayabilir.
 10. Yarışma sonucunda yayınlanmaya uygun bulunan yapıtlar kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak yapıtlara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
 11. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu saptanan yapıtlar ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve yapıt sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 12. Yarışma sonuçları Fikir Hareketi sosyal medya hesaplarından açıklanacak olup, ödüller Fikir Hareketi Derneği tarafından düzenlenecek bir törenle verilecektir. Yarışma sonuçlarının duyurulması ve ödül törenin yapılacağı tarih ilgili sosyal medya hesaplarından ayrıca duyurulacaktır.
 13. Yarışma Seçici Kurul kararlarına itirazlar Fikir Hareketi yönetim kuruluna yapılacaktır.
 14. Fikir Hareketi Derneği, öykü yarışmasıyla alakalı duyurduğu her şeyi koşullara bağlı olarak değiştirme/iptal etme hakkını saklı tutar.
 15. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Seçici Kurul
Şahin TORUN – Erzurum İl Kültür Turizm Şube Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Taceddin ŞİMŞEK – Öğretim Görevlisi
Reşat COŞKUN – Eğitimci

Değerlendirme
Kurul tarafından ilk üçe giren yapıtlar ile mansiyon ödülü almaya hak kazanan yapıt ilan edilir. Değerlendirme ölçütleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Özgünlük
 • Kurgu
 • Üslup
 • Türkçe’nin doğru kullanılması

Öykü Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 1000 TL
 • İkinci: 750 TL
 • Üçüncü: 500 TL
 • Mansiyon Ödülü

Başvuru Linki


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası