hayvanat bahçesi macerası

Olağanüstü Dönemlerde Temel Hak ve Özgürlükler Konulu Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 18 Temmuz 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Olağanüstü Dönemlerde Temel Hak ve Özgürlükler

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Olağanüstü Dönemlerde Temel Hak ve Özgürlükler Konulu Makale Yarışması

Olağanüstü Dönemlerde Temel Hak ve Özgürlükler Konulu Makale Yarışması

  • leximperfecta@gsuhk.com e-posta adresine göndermelidir.
  • Gönderilen yazıların makale yarışması kapsamında değerlendirilme talebi, ilgili e-posta’da yer almandır. Aksi takdirde yazının yarışma kapsamında değerlendirilmeye alınması, Yayın Kurulu kararına bağlıdır. Her halde yarışma konusu kapsamı dışında kalan yazılar, yarışma harici makale çağrıları çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır.
  • Yarışmaya yazısını gönderen yazar, Yayın ilkeleri m. 24 uyarınca tüm Lex Imperfecta Yayın ilkelerini kabul etmiş sayılır.
  • Yayımlanmaya uygun bulunan yazılar Yayın Kuruluna belirlenir ve aksi kararlaşhnlmadıkça Lex Imperfecta 2021/II sayısında yarmlamr. Bir yazının yayımlanmaya uygun bulunması, ödüle layık görülmesinden bağımsızdır.

ÖDÜLLER

  • GSÜHK Yönetim Kurulu ve Lex Imperfecta Yayın Kuruluna “En iyi Yazı ödülü” ve “Teşvik Ödülü” sahibi yazılar belirlenir.
  • “En İyi Yazı Ödülü” ve “Teşvik Ödülü”ne layık görülen yazarlara GSÜHK Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan ödül takdim edilir. Ödül içeriğinin ilan edilmesi, Yönetim Kurulu kararına bağhdır. Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu, Yayın ilkeleri m. 23 uyarınca gönderilen yazıları ödüle layık görmeme hakkını saklı tutar.
  • Yarışma sonuçlarının www.leximperfecta.com internet sitesi üzerinden ilaruna müteakip ödül sahipleriyle iletişime geçilerek ödül takdim süreci başlatıhr.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası