hayvanat bahçesi macerası

Güncelle Masal ve Hikaye Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Nisan 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6000 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul ilinde yerleşik tüm lise ve dengi okulların, tüm Fransız Liselerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfları, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan öğrencilerin katılım hakkı vardır

Yarışma başvurusu bitti!

Güncelle Masal ve Hikaye Yarışması

Güncelle Masal ve Hikaye Yarışması

 1. Yarışmaya, İstanbul ilinde yerleşik tüm lise ve dengi okulların, tüm Fransız Liselerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfları, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan öğrencilerin katılım hakkı vardır. Katılacak öğrencilerin, Veli muvafakatnamelerini eserle birlikte göndermeleri gerekmektedir. Yarışmanın tüm koşullarına uyulması halinde bu okullarda okuyan yabancı uyruklu öğrenciler de bu yarışmaya katılabilir.
 2. Yarışma, bir masalın ya da halk hikayesinin günümüze uyarlanması üzerine kurulmuştur. Yarışmacılar seçtikleri bir masalı ya da halk hikayesini günümüze ya da geleceğe adapte etmelidir. Yarışmacı; orijinal metnin karakterlerini, kurgusunu ve sonunu istediği gibi deforme edebilir.
 3. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) eserle yarışmaya katılabilir.
 4. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış eserler yarışmaya kabul edilmez.
 5. Metin; masal veya halk hikâyesi türüne uygun olarak yazılmalıdır.
 6. Metin Türkçe yazılmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olmalıdır.
 7. Eser A4 boyutunda dosya kâğıdına, bilgisayarda 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.
 8. Eserin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört(4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.
 9. Masalın adı ve eseri yazan öğrencinin adı, metnin başında belirtilmelidir.
 10. Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Nisan 2021’dir. Öyküler başvuru formuyla birlikte guncelle@sm.k12.tr adresine mail olarak atılmalıdır.
 11. Yarışmacı her türlü görsel, işitsel ve yazılı doküman ve belgelerinin çoğaltma, yayma, yayımlama gibi fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan tüm haklarına kendisi sahiptir. Ancak, Özel Saint Michel Fransız Lisesi eser sahiplerinden “Masal, öykü arşivi”nde bulundurulacak olan kopyaları, tanıtım ve kültürel gösterimler amacıyla gerçek ve sanal ortamlarda yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerde kullanabilir.
 12. Yarışmaya katılan metinlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
 13. Yarışmanın ön inceleme üyeleri okulumuz Türkçe ve edebiyat öğretmenleri olacaktır. Seçici Kurul ise Yazar Latife Tekin ve Yazar Saadet Özen olacaktır.
 14. Metinlerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, uyarlamanın başarısı, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk gibi özellikler aranacaktır.
 15. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 16. Yarışmanın ödül töreni ise -yüz yüze eğitimin başlaması durumunda- 24 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00’te yapılacaktır. Ödül almaya hak kazanan eserler okulumuzun web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecektir.
 17. Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, karara itiraz edilemez.
 18. Eserleri ödüle değer görülen öğrencilerden 1.’ye 2500 TL, 2.’ye 2000TL, 3.’ye 1500 TL ödül verilecektir. Ödüller okul bütçesinden karşılanacaktır.
 19. e-posta gönderilerinde, iletinin ulaştığına dair teyit e-postası gönderilecektir. Teyit epostası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından okulumuz sorumlu değildir.
 20. Özel Saint Michel Fransız Lisesi, yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Güncelle Masal ve Hikaye Yarışması Ödülleri

 • 1.’ye 2500 TL
 • 2.’ye 2000TL
 • 3.’ye 1500 TL ödül verilecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası