hayvanat bahçesi macerası

Hasan Ali Yücel Kısa Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 17 Eylül 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 26 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Yuva

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul Müdürlükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticiler katılabileceklerdir.

Yarışma başvurusu bitti!

Hasan Ali Yücel Kısa Öykü Yarışması

Amaç:
Türk edebiyatının önemli eserleri yıllar boyunca öğretmen yazarlar tarafından verilmiştir. Mehmet Âkif’ten Refik Halid’e, Necip Fazıl’dan Tanpınar’a, Yahya Kemal’den Çamlıbel’e, Halide Edip’ten Gülten Dayıoğlu’na edebiyata önemli eserler kazandıran isimler, aynı zamanda öğretmendir ve edebiyatın sesi okullardan yükselmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, bu geleneğin devamını sağlamak ve okullarımızdaki suskun kalemlerin sesini duyurmak amacıyla, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Hasan Âli Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenlemiştir.

Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması Şartları

 1. Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticiler katılabileceklerdir.
 2. Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 3. Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
 4. Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 5. Yarışmada il birincisi olan öyküler bir kitapta toplanacaktır. Yarışmaya eser gönderen yönetici ve öğretmenler bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.
 6. Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 7. Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.
 9. Millî Eğitim Bakanlığı, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
 10. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı kılavuzdaki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
 11. İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri yarışmaya katılamazlar.
 12. Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne aittir.

Yarışma Takvimi

 • Başvuru sahiplerinin eserlerini okul/kurum müdürlüklerine teslim etmesi. (24 Ağustos - 17 Eylül 2020)
 • Okul müdürlüklerinin başvuru yapılan eserleri ilçe millî eğitim müdürlerine göndereceği son tarih. (18 Eylül 2020)
 • İlçe millî eğitim müdürlüklerinin birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eserin il millî eğitim müdürlüklerine göndermesi. (21 Eylül - 2 Ekim 2020)
 • İl millî eğitim müdürlüklerinin il genelinde birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eseri Bakanlığa göndermesi. (5 - 16 Ekim 2020)
 • Bakanlık ön jüri ve son jüri değerlendirmesi ile dereceye giren eserlerin ilan edilmesi. (19 Ekim - 6 Kasım 2020)
 • Ödül Töreni (24 Kasım 2020)

Ödüller

1’inci olan eser - 10.000 TL,
2’nci olan eser - 5.000 TL,
3’üncü olan eser - 3.000 TL,
4’üncü olan eser Jüri Özel Ödülü – 2.000 TL,
5-10’uncu olan eserler Mansiyon Ödülü - 1.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası