hayvanat bahçesi macerası

Hasan Basri Çantay Öykü Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 16 Şubat 2024

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 46 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Cumhuriyet

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye geneli lise öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

Hasan Basri Çantay Öykü Yazma Yarışması

Hasan Basri Çantay Öykü Yazma Yarışması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hasan Basri Çantay Öykü Yazma Yarışması düzenliyor.

Türkiye geneli tüm lise ve dengi okullar ile bilim ve sanat merkezleri proje grubu öğrencilerini kapsayan öykü yazma yarışması ile lise öğrencilerinin öykü yazma yeteneklerini belirlemek ve bu yeteneğin gelişmesine katkı sağlamak, Türkçemizin güzel ve etkili kullanımını özendirmek, öykü yazma yeteneği olan öğrencilerimizi teşvik etmek, geleceğin yazarlarının yetişmesine destek olmak amaçlanıyor.

Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’imizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri olan, hayatı boyunca çeşitli alanlarda önemli çalışmalara imza atmış özellikle eğitim alanında yaptığı çalışmalarla tanınan, Balıkesir’in tarihini ve kültürünü araştırarak bu konuda pek çok eser kaleme alan Hasan Basri Çantay’ın hatırasını yaşatmak ve gençler tarafından tanınmasını sağlamak yarışmanın hedefleri arasında yer alıyor.

Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme yeteneği, konuda ve anlatımda özgünlük, zaman, mekân ve kişi kurgulama tekniği ve özgünlüğü, kurgu, karakter ve olayların paralelliği, öykünün isminin içerik ile uyumu, çevre ve karakter betimlemelerinin etkililiği, içeriğin bir bütün olarak sunulabilmesi ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygunluk olarak belirlenen değerlendirme kriterleri ile her yarışmacının tek bir öyküyle her okulun ise en fazla üç öyküyle katılabileceği yarışmada; 16 Şubat 2024 Cuma 18.00’e kadar e-posta yoluyla arge10@meb.gov.tr adresine başvurusu yapılmamış ve/veya katılımcılardan istenen belgelerin imzalı taratılmış halleri bu adrese ulaşmamış eserler değerlendirmeye alınmayacak olup birincilik ödülü 15.000 TL, ikincilik ödülü 12.000 TL, üçüncülük ödülü 9.000 TL, mansiyon ödülü (2 eser) 5.000 TL, yayımlanabilir bulunan eserler (10 eser) 1.000 TL olarak belirlendi.

Hasan Basri Çantay Öykü Yazma Yarışması Ödülleri

  • Birinci: 15.000 TL
  • İkinci: 12.000 TL
  • Üçüncü: 9.000 TL
  • Mansiyon (2 Adet): 5.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası