hayvanat bahçesi macerası

Haymana Resim, Şiir, Kompozisyon Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 12 Eylül 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 10 Bin 750 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul Müdürlükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında okuyan 1-12.sınıf öğrencileri.

Yarışma başvurusu bitti!

Haymana Resim, Şiir, Kompozisyon Yarışması

Haymana Resim, Şiir, Kompozisyon Yarışması

 • İlkokul Öğrencileri: Resim Yarışması
 • Ortaokul Öğrencileri: Şiir Yarışması
 • Lise Öğrencileri: Kompozisyon Yarışması

Resim Yarışması Şartları

 • Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.
 • Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlıboya, kuru boya, guaj vb.)
 • Resimler 35x50cm ölçülerindeki resim kâğıdına yapılacaktır.
 • Resim “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” konusu işlerken, Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferinde Haymana’nın yeri, önemi ve Haymanalıların katkıları temasını güdecektir.
 • Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka yüzüne EK-1’de bulunan etiket formatına uygun olarak; ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarası bilgisayarda yazılacak ve yapıştırılacaktır.
 • Eserlerin etiketlenmesi EK-3’de belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır.
 • Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcılar başka bir yarışmaya gönderilmiş veya ödül almış bir resim ile yarışmaya katılamayacaktır.
 • Okulunda birinci seçilen eser için Aydınlatma Metni-Açık Rıza Onayı (Ek:1,2), Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
 • Teslim tarihinden sonra Haymana Şlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Resim Yarışmasına katılan eserler aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.

Şiir Yarışması Şartları

 • Şiirler A4 kâğıdına bilgisayar ortamında Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
 • Şiir “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” konusunu işlerken, Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferinde Haymana’nın yeri, önemi ve Haymanalıların katkıları temasını güdecektir.
 • Şiirler özgün olup başka yerden alıntı yapılmayacaktır.
 • Katılımcılar başka bir yarışmaya gönderilmiş veya ödül almış bir şiir ile yarışmaya katılamazlar.
 • Şiirler en az dört en fazla on kıtadan oluşmalıdır.
 • Şiire yazarı tarafından başlık konulacaktır.
 • Öğrenciler şiirlerini çeşitli kaynak ve dokümanları araştırarak, kendi bilgi, duygu ve düşüncelerine göre yazacaklardır.
 • Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir. Eserin ön yüzüne eser sahibiyle ilgili hiçbir bilgi yazılmayacaktır.
 • Esere ait bilgiler EK-3’de bulunan “etiket” formatına göre yapılacak, eserin arka sayfasına yazılacaktır.
 • Okulunda birinci seçilen eser için Aydınlatma Metni-Açık Rıza Onayı (Ek:1,2), Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
 • Teslim tarihinden sonra Haymana Şlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Şiir Yarışmasına katılan eserler aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.

Kompozisyon Yarışması Şartları

 • Kompozisyon iki sayfayı geçmemelidir.
 • Kompozisyon “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” konusunu işlerken, Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferinde Haymana’nın yeri, önemi ve Haymanalıların katkıları temasını güdecektir.
 • Öğrenciler kompozisyonlarını çeşitli kaynak ve dokümanları araştırarak, kendi bilgi, duygu ve düşüncelerine göre yazacaklardır.
 • Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
 • Katılımcılar başka bir yarışmaya gönderilmiş veya ödül almış bir kompozisyon ile yarışmaya katılamazlar.
 • Kompozisyonlar A4 kâğıdına bilgisayar ortamında Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
 • Kompozisyona yazarı tarafından başlık konulacaktır.
 • Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.
 • Eserin ön yüzüne eser sahibiyle ilgili hiçbir bilgi yazılmayacaktır. Esere ait bilgiler EK-3’de bulunan “etiket” formatına göre yapılacak, eserin arka sayfasına yazılacaktır.
 • Okulunda birinci seçilen eser için Aydınlatma Metni-Açık Rıza Onayı (Ek:1,2), Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
 • Teslim tarihinden sonra Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ödüller

Resim Yarışması

 • Birincilik Ödülü 1500 TL
 • İkincilik Ödülü: 1000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 500 TL

Şiir Yarışması

 • Birincilik Ödülü 1500 TL
 • İkincilik Ödülü: 1000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 750 TL

Kompozisyon Yarışması

 • Birincilik Ödülü 2000 TL
 • İkincilik Ödülü: 1500 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 1000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası