hayvanat bahçesi macerası

İstanbul Barosu Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 3 Mart 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 28 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Atatürk ve Laik Cumhuriyet Hukuku

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat veya stajyer avukatlar katılabilir.

🏢 Düzenleyen: İstanbul Barosu Başkanlığı

Yarışma başvurusu bitti!

İstanbul Barosu Makale Yarışması

İstanbul Barosu Makale Yarışması

İstanbul Barosu Başkanlığı makale yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Katılımcıların yarışmaya katılmak için yarışma takvimi süresince İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat veya stajyer avukat olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılmak isteyen İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat veya stajyer avukatların başvurularını 3 Mart 2023 tarihine kadar ve özet gönderimlerini 8 Nisan 2023 tarihine kadar cumer@istanbulbarosu.org.tr e-posta adresine elektronik posta yolu ile yapmaları gerekmektedir.
 • Her katılımcı yarışmaya yalnızca bir makale ile katılabilir.
 • Makalenin yazım dili Türkçedir.
 • Yarışmaya gönderilen makale daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin içeriği özgün nitelik taşımalıdır.
 • Katılımcılar, makalelerin telif ücreti istemeksizin Basılı (kitap, dergi vb) veya Dijital (epup, ekitap, edergi, onlinekitap, onlinedergi, pdf, web sitesi vb) şeklinde yayınlanmasına ve dağıtılmasına, dereceye giren ve/veya Jüri tarafından uygun görülenlerin kitap olarak yayınlanmasına, özü korunmak koşuluyla editoryal düzenlemeye tabi tutulmasına, sosyal medyada paylaşılmasına, kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmesine onay vermiş sayılırlar.
 • Yarışma Düzenleme Komitesi, yarışma amacına uygun olmayan, yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımayan veya Makale Yarışması Kurallarına uymayan makalelerin yarışmaya kabul edilmemesi veya yarışma dışı bırakılması kararı verebilir.
 • Katılımcılar, işbu Makale Yarışması Kurallarındaki tüm hükümleri baştan kabul etmiş sayılırlar.
 • Makale, A4 Microsoft Office Word sayfasına yazılmış, başlık, özet ve dipnotlar dahil ve kaynakça hariç en az 7.000 ve en fazla 9.000 sözcükten oluşmalıdır.
 • Makale yazımına ilişkin şekil ve yazım şartlarını içeren kılavuz, yarışmaya katılmaya hak kazanan yarışmacılara başvuruların kapanmasını takiben gönderilecektir.
 • Makalenin en başında Özet kısmı yer alacaktır. Bu kısım 200 kelimeyi geçmemeli ve genel metin şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca en fazla on (10) adet olmak üzere anahtar kelime de eklenmelidir.
 • Yarışmacının adı veya kimlik bilgileri makalenin herhangi bir yerinde geçmemelidir.
 • Makale, A4 ebatlı kağıda, tek yüze bastırılmış 5 (beş) kopya olarak kapalı bir zarf içerisinde işbu Makale Yarışması Kurallarının 9. maddesinde belirtilen iletişim adresine gönderilecek veya aynı adrese elden teslim edilecek ve ayrıca PDF formatında cumer@istanbulbarosu.org.tr elektronik posta adresine gönderilecektir.
 • Makale gönderildikten ve/veya teslim edildikten sonra üzerinde hiçbir düzeltme, ekleme, çıkarma yapılamaz.
 • İlgili kargo teslim alındığında veya elden teslim edildiğinde katılımcıya bir onay epostası atılacaktır. Ancak bu e-postanın yalnızca makalenin yerine ulaştığını ifade etmektedir.

İstanbul Barosu Makale Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 10.000 TL + İstanbul Barosu Dergisi’nde makale yayımı
 • İkinci: 8.000 TL
 • Üçüncü: 6.000 TL
 • Dördüncü Ödülü: 4.000 TL
 • Beşinci: 10 kitaplık hukuk kitapları seti

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası