hayvanat bahçesi macerası

İstanbul Temalı Hikâye Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 22 Şubat 2021

✍️ Yarışmanın konusu: İstanbul

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul Müdürlükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı bütün resmî/özel okullarda okuyan lise öğrencilerimiz katılabilecek.

Yarışma başvurusu bitti!

İstanbul Temalı Hikâye Yarışması

İstanbul Temalı Hikâye Yarışması

  • Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda öğrenim gören ortaöğretim(lise) öğrencileri katılabileceklerdir.
  • Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  • Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
  • Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
  • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
  • Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Eserde yazarın kişisel bilgileri öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası