hayvanat bahçesi macerası

İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Uğrunda canımızı seve seve feda edeceğimiz en önemli değer vatandır. Bu toprakları bize vatan kılan en önemli değerimiz ise Milli Birlik ve Beraberlik ruhudur.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Konya'da yaşayan 15 yaş üstü herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh Öykü Yarışması

İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh Öykü Yarışması

 • 1.Kategoride Konya ilinde yaşayan 15 – 35 yaş arası hemşehrilerimiz eserleri ile katılacaktır.
 • 2.Kategoride Konya ilinde yaşayan 36 yaş ve üstü hemşehrilerimiz eserleri ile katılacaktır.
 • Katılımcılar “BİRLİK” teması üzerinden yazmış oldukları bir öykü ile katılım sağlayacaktır.
 • Gönderilecek öyküler bilgisayarda Word sayfasına Times New Roman yazı karakteriyle 11 punto büyüklüğünde yazılacak, sayfa numarası verilecek ve en az 1 en fazla 4 sayfa olacaktır. 4 sayfayı aşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanuna uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Katılımcılar hazırlayacakları word belgesinin herhangi bir yerinde adı, soyadı, adresi ve kişisel bilgileri yer almayacaktır. Başvuru formu eksiksiz doldurulacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin telif haklarıyla ilgili olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 21. Maddesinde tanımlanan “İşleme”, 22. Maddesinde tanımlanan “Çoğaltma”, 23. maddesinde tanımlanan “Yayma”, 24. maddesinde tanımlanan “Temsil” ve 25. maddesinde tanımlanan “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklarını kullanma hususunda katılımcıların izni doğrultusunda Selçuklu Belediyesine tam ruhsatla yetkilendirilmiş sayılacaktır. Bu yetkilendirme için ekli taahhütnamenin eser sahibi öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir.
 • Öykü sahipleri, yarışmaya katılmakla hikâyelerinin yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Yayımlanan hikâyelere ayrıca telif ücreti ödenmez.
 • Selçuklu Belediyesi uygun bulduğu eserleri kitaplaştırabilir. Kitapta yer alacak öyküler için dereceye girmiş veya girmemiş fark etmeksizin ayrıca telif ödenmez.
 • Yarışma kapsamında verilecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacak, Selçuklu Belediyesince saklanacaktır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Selçuklu Belediyesi sorumlu değildir.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Selçuklu Belediyesine aittir.

İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh Öykü Yarışması Ödüller

 • Ödül töreni için dereceye giren eser sahipleri ile iletişime geçilip, zaman ve yer bilgisi verilecektir.
 • Birincilere; 20 gr Altın(15 – 35 Yaş ve 36 Yaş - Üstü) 2 Adet
 • İkincilere; 10 gr Altın (15 – 35 Yaş ve 36 Yaş - Üstü) 2 Adet
 • Üçüncülere; 5 gr Altın(15 – 35 Yaş ve 36 Yaş - Üstü) 2 Adet
 • Mansiyon ödülü dördüncü ve beşincilere; 2,5 gr Altın (15 – 35 Yaş ve 36 Yaş - Üstü) 4 adet
 • Emek vererek yarışmamıza katılım sağlayan tüm katılımcılara Türk Bayrağı ve Safahat Kitabı hediye edilecektir.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası