hayvanat bahçesi macerası

İzelman 23 Nisan Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 16 Nisan 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Sağlık Kahramanları

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Okul Öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

İzelman 23 Nisan Öykü Yarışması

Amaç:

 1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve TBMM’nin kuruluşunun 100. Yıldönümünün kutlanmasına ve değerinin vurgulanmasına ve içinden bulunduğumuz bu süreçte, sağlık çalışanlarımızın motivasyonunun artmasına vesile olacak; çocuk ruhuna, yaş özelliklerine ve beğenisine uygun şekilde düşünülmüş, çocukların iç dünyasını anlatan eserlerin katılacağı ‘’Sağlık Kahramanları’’ konulu bir öykü yarışması düzenlemektir.
 2. Çocuklara öyküleri sevdirmek, benimsetmek, onların yaratıcılıklarını teşvik etmektir
 3. Çocukların ulusal duygularını ve sağlık bilincini sanat ile ilişkilendirerek hem manevi duyguları, hem de estetik becerileri geliştirmek.

Kategoriler:

 1. Okul Öncesi Kategorisi
 2. İlkokul Kategorisi
 3. Ortaokul Kategorisi

Öykü Yarışmasına Katılacak Kişilerde Aranacak Şartlar

 1. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 2. Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle Okul Öncesinde eğitim gören öğrenciler Okul Öncesinde Kategorisinde, İlkokul döneminde eğitim gören öğrenciler İlkokul Kategorisi’nde, Ortaokul döneminde eğitim gören öğrenciler Ortaokul Kategorisinde katılabilir.
 3. Yarışmanın düzenlenmesinde ve jüride görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
 4. Yarışmaya katılım bireyseldir.
 5. Başvurular e-mail ile kabul edilecektir. Başvuruyu yapan kişi, eseri yazdığı A4 dosyasının ön yüz sağ üst köşesine sadece rumuzunu yazarak taratacak ve maile ek olarak yükleyecektir. Eserin üzerinde eser sahibine ait başka bir bilgi olmayacaktır.
 6. Her yarışmacı e-mailin başına Rumuz, Adı, Soyadı, öğrencisi olduğu okulun ismini ve sınıfını, ikametgah adresini ve telefon numarasını yazacaktır.
 7. Başvuranlar yarışmaya en fazla 1 öykü ile katılabilir.
 8. Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

Öykü Yarışmasına Katılacak Eserde Aranacak Nitelikler

 1. Yarışmaya katılacak eserlerde tema sağlık çalışanları ve sağlık çalışmaları çerçevesinde olmalıdır.
 2. Yarışmaya katılacak öyküler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olacak ve Okulöncesi, İlkokul kategorisinde 2 (iki), Ortaokul kategorisinde 5(beş) sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman karakterinde bilgisayarda yazılacaktır.
 3. Okul Öncesi kategorisinde yer alan katılımcılarımızın öyküleri ebeveynleri tarafından yazıya geçirilirken katılımcının cümleleri değişikliğe uğramadan birebir aktarılmalıdır. Çocuk diline özgünlük değerlendirme kriteri olarak kullanılacaktır.
 4. Yarışmaya katılacak öykülerin herhangi bir mecra ya da dijital platformlardan alınmamış, tamamen özgün bir eser olması gerekir.
 5. Bu hususlardan herhangi biri tespit edildiği takdirde, eserler hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılır ve yarışmacılara verilen ödül geri alınır. Alıntı eserlerin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Öykü Yarışması Başvuru Süreci

 1. Başvuru izmircocuk@izelman.com.tr adresine mail yoluyla kabul edilecektir.
 2. Başvuru sahipleri öykülerini taratarak maile ek olarak yükleyecektir.
 3. E-mailin konu kısmına ‘’ Öykü Yarışması Başvuru’’ yazılacaktır.
 4. E-mailin içeriğinde başvuranın rumuz, adı-soyadı, öğrencisi olduğu okulun ismini ve sınıfını, ikametgah adresini adresi ve telefon numarası yazılacaktır.
 5. E-mail eklerinde öykü, eser sahiplerinin kimlik fotokopileri, Başvuru Formu (EK-1) ve Veli Muvafakatnamesi (Ek-2) olmalıdır.
 6. Bu bilgilerde eksiklik olması durumunda eserler yarışma dışı bırakılır.

Öykü Yarışması Takvimi

 1. Yarışmacılar, 16 Nisan Perşembe Saat 17.00’a kadar, eserleri belirtilen e-mail adresine eksiksiz olarak iletecektir.
 2. Bu tarihler dışında başvuru kabul edilmez.

Çalışma Takvimi:
Eser Teslimi: 16 Nisan Perşembe Saat 17.00’a kadar.
Kurul Tarafından Final Değerlendirmesi Yapılması: 17-21 Nisan 2020 tarihleri arası
Ödül Alan Eserlerin İlanı: 22 Nisan 2020 (@izmirbüyüksehirbelediyesi, @izelman_gm ve @izelmananaokul instagram hesapları)

Öykü Yarışması Jüri ve Değerlendirme

 1. Jüri, Kurumu temsilen seçilecek üyeler İzelman A.Ş. kurumundan 2, İzelman dışından 6 olmak üzere 8 üyeden oluşur.
 2. Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
 3. Jüri kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
 4. Jüri, eserleri aşağıda yer alan ölçüler çerçevesinde değerlendirir.
 5. Jüri, kazanan ilk 3 eseri belirledikten sonra, 1 veya 2 eser sahibine de mansiyon ödülü verme hakkını saklı tutar.
 6. Her kategorinin ilk 3’ü ve jüri tarafından seçilen mansiyon ödülü hikayeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman A.Ş. tarafından kitaplaştırılacaktır.

Öykü Yarışması Jürisi

İzelman A.Ş.
Adnan Akyarlı (İzelman Yönetim Kurulu Başkanı)
Seyhan Yolcu Acar - 0532 227 3197 (İzelman Anaokulları Sınıf Öğretmeni)
İzelman Dışı
Neptün Soyer (İzmir Köy Koop. Yönetim Kurulu Başkanı)
Sunay Akın (Şair, yazar, tiyatro oyuncusu, araştırmacı, gazeteci)
Orçun Masatçı – 0544 919 0310 (Şehir Tiyatroları Koordinatörü)
Nihat Özdağ – 0505 821 3482 (Kültür Sanat Şube Müdürlüğü – Küratör, Yazar )
Gülce Başer – 0536 878 3649 (Kütüphaneler Şube Müdürlüğü – Roman Yazarı, Şair)
Bilimseli Akarsu – 0539 306 5598 (İletişim Psikolojisi Uzmanı)

Öykü Yarışması Değerlendirme Ölçütleri

 1. TEMANIN İŞLENİŞİ (Üslup ve Özgünlük) 40 puan
 2. ÖYKÜNÜN DERİNLİĞİ VE ETKİLEYİCİLİĞİ (çocuksuluk) 20 puan
 3. BAŞLIK ve KONUYA HAKİMİYET 20 puan
 4. YAZIM KURALLARINA UYGUNLUK 20 puan Toplam Puan 100 puan

Karşılıklı Haklar:

 1. Her kategorinin ilk 3’ü ve jüri tarafından seçilen mansiyon ödülü hikayeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman A.Ş. tarafından kitaplaştırılacaktır.
 2. Eser sahibi eserin, dijital ve basılı mecralarda kullanılmasındaki mali, fikri ve sınai hakları ile umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman A.Ş.’ye devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.
 3. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman A.Ş. finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.
 4. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman A.Ş. 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.

Öykü Yarışması Ödülü

Birincilik Ödülü: Bisiklet
İkincilik Ödülü: Bisiklet
Üçüncülük Ödülü: Bisiklet
Mansiyon Ödülü: Jüri tarafından belirlenecektir.
Eser Sahiplerine katılım belgesi gönderilecektir. Kurum dereceye giren eserlerin eser sahiplerine ödüllerini, tüm işler bittikten sonran eser sahiplerinin EK1 sözleşmede belirttikleri ikametgah adresine gönderecektir.

Son Hükümler:
Özel Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler yapmaya Kurum yetkilidir.

İletişim
İzelman A.Ş. Anaokulları Müdürlüğü

Ek-1

Ek-2


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası