hayvanat bahçesi macerası

Jandarma Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 24 Nisan 2024

✍️ Yarışmanın konusu: Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Eğitim Kurumu Müdürlükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye geneli, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel tüm eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan ortaokul (5, 6, 7, 8) ve lise (hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıf) öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Jandarma Genel Komutanlığı

Yarışma başvurusu bitti!

Jandarma Şiir Yarışması

Jandarma Şiir Yarışması

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Şiir Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma ulusal düzeyde düzenlenmektedir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
 • Her katılımcı yarışmaya en fazla 1 (bir) adet şiir ile katılabilir.
 • Eserler, yarışmacı tarafından A4 ebadında beyaz kâğıda el yazısıyla ve bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak şekilde yazılacaktır. (İki nüsha da başvuru sürecinde teslim edilecektir.)
 • El yazısıyla hazırlanan eserlerde, A4 kâğıdın ön yüzünde eser yer almalı, arka yüzüne ise herhangi bir şey yazılmamalıdır.
 • El yazısı ile teslim edilen eserlerde, eser; kıvrılmadan, katlanmadan, iki karton arasına düzgün yerleştirilmiş bir şekilde teslim edilmelidir. Karton üzerinde sadece kartona yapıştırılmış zarf bulunmalı ve yazı, çizgi, resim vb. başka herhangi bir şey bulunmamalıdır.
 • Bilgisayar ortamında hazırlanan eserler, Word formatında olmalıdır.
 • Eser 150 kelimeyi geçmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerde şiir tekniği serbesttir.
 • Eser metinleri, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. Noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
 • Yarışma için gönderilen eserler “Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında’’ temasına uygun olmalıdır.
 • Seçici Kurulda görev alan kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.
 • Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılım sağlamamış ya da ödül almamış, eserin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş ve herhangi bir basılı yayında yer almamış olacaktır.
 • Eserlerin üzerinde/ön yüzünde katılımcının ismi, imzası, ifadesi ya da ibaresi bulunmamalıdır. Sadece arka yüzüne öğrencinin ADI SOYADI – OKUL ADI – SINIFI – VELİ/VASİ İLETİŞİM NUMARASI – DANIŞMAN ÖĞRETMEN BİLGİLERİ - AÇIK ADRES bilgileri yazılmalıdır. (Ya da uygun şekilde arka alana eklenmelidir.)
 • Öğrenciler, eserlerini belirtilen şartlara uygun şekilde hazırladıktan sonra Tablo-1’de belirtilen takvim içerisinde Ek-2, Ek-3, Ek-4 (Ekler eserlerle birlikte dosyalanacaktır.) ile birlikte öğrenim gördükleri eğitim kurumu müdürlüklerine teslim ederek yarışmaya katılabilirler.

Jandarma Şiir Yarışması Ödülleri

 • Dereceye giren eserler https://www.jandarma.gov.tr/ adresinden ve Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.
 • Değerlendirmeler sonucunda, Türkiye geneli ortaokul kategorisinden ilk 3 (üç) ve lise kategorisinden ilk 3 (üç) eser seçilerek toplam 6 (altı) öğrenciye, öğrenim gördükleri okullara ve bu öğrencilerin danışman öğretmenlerine sürpriz ödüller verilecektir.
 • Değerlendirmeler sonucunda kendi illerinde birinci seçilen öğrencilere de sürpriz ödüller verilecektir.
 • Ödül töreni dereceye giren eser sahibinin ikamet ettiği İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilecektir.
 • Ödül törenine katılması muhtemel özel gereksinimli bireylerin ulaşımı için ilgili İl Jandarma Komutanlıklarınca planlama yapılacaktır.
 • Her kategoriden 20’şer adet olmak üzere toplam 40 eser ise yayımlanma eseri olarak belirlenecek olup Jandarma Genel Komutanlığınca kitap, dergi, e-kitap, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. alanlarda yayımlanabilecektir.
 • Türkiye geneli ve il geneli dereceye giren bütün eser sahiplerine katılım sertifikası verilecektir. Katılım sertifikaları öğrencilerin okullarına gönderilecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası