hayvanat bahçesi macerası

Kadın Temalı Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 8 Mayıs 2024

✍️ Yarışmanın konusu: Kadın

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 18 yaşını doldurmuş, yurtiçi ve yurtdışından, T.C. vatandaşı olan ve Türkçe yazan herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Aydınlık Nesiller Derneği (AND)

Yarışma başvurusu bitti!

Kadın Temalı Öykü Yarışması

Kadın Temalı Öykü Yarışması

Aydınlık Nesiller Derneği (AND) Kadın Temalı Öykü Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • 18 yaşını doldurmuş, yurtiçi ve yurtdışından, T.C. vatandaşı olan ve Türkçe yazan herkes katılabilir.
 • Katılımcıların sadece 1 (bir) öykü gönderebileceği ödülün teması “Kadın”dır.
 • Ödüle gönderilecek eserlerin daha önce dereceye girmemiş, özgün, kısmen veya başka bir metinden kopya edilmemiş, internet ortamında ve/veya basılı olarak (dergi, e-dergi, fanzin, kitap v.b) yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Gönderilecek öyküler Word dosyası olarak, Times New Roman yazı stiliyle, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve 1.000-2.500 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır.
 • Katılımcı, gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin tamamının ya da bir bölümünün alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk eser sahibine aittir. Bu konuyla ilgili ödülü düzenleyen Aydınlık Nesiller Derneği’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Ödül başvurusu için gönderilen öykülerde toplumun herhangi bir kesimi hedef alınamaz. Dil, din, cinsiyet, mezhep, ırk ayrımı ve nefret söylemi ile şiddet ve insan onurunu zedeleyici ifadeler kabul edilemez. Gönderilen öykülerde bu unsurlar olduğu takdirde katılımcı değerlendirme dışı kalır.
 • Noktalama işareti, imla ve dil kurallarına uymayan öyküler değerlendirme dışı kalır.
 • Yazarlar ödüle rumuz ile katılacaktır ve öykü sayfasının sağ üst köşesine tek kelimelik rumuz yazılacaktır. Öykü metnine yazarın gerçek adı kesinlikle yazılmamalıdır. Yazarın kısa özgeçmişi ve iletişim bilgileriyle birlikte şahsi bilgilerinin ayrı bir dosyada, aynı e-mail içinde gönderilmesi gerekmektedir.
 • Ödül dereceleri 1., 2. ve 3.’lük ile 3 adet dikkate değer kategorilerinden teşekkül eder. Dernek, verilecek ödül sayısını arttırabilir veya eksiltebilir.
 • Ödüle başvuran herkes, dereceye giren eserlerin herhangi bir telif ödemesi yapılmaksızın, bedelsiz, süresiz ve koşulsuz olarak ödülü düzenleyen AND tarafından her türlü mecrada kullanılabileceğini, basın, dağıtım, yayın ve yayımının yapılabileceğini, AND Öykü Ödülü Seçkisi’nde yer alacağını, bu maddede sayılan kullanım, basım, yayın ve yayımlardan kaynaklanan tüm hakların AND’a ait olduğunu kabul eder. Ödülün açıklanmasından sonraki 1 (bir) yılın bitiminden itibaren söz konusu öykülerin yazarları da diledikleri mecralarda ve yayınlarda öykülerini değerlendirme hakkına sahiptirler.
 • Ödüle jüri üyeleri ve 1. derece yakınları katılamaz.
 • Eserlerin değerlendirmeye alınabilmesi için katılımcılar öykülerini info@aydinliknesiller.org e-mail adresine, son katılım tarihi olan 08 Mayıs 2024, saat 23.59’a kadar göndermelidir.
 • AND Öykü Ödülü’nün uzun seçki listesi 04 Haziran 2024 günü açıklanacaktır. Ödül töreni ise 08 Haziran 2024 tarihinde düzenlenecektir.
 • AND Öykü Ödülü Seçkisi 2024 yılı içinde, Metinlerarası Kitap Yayınevi tarafından yayımlanacaktır.
 • Ödüle başvuran öykü sahipleri, yaptıkları başvuru ile işbu şartname hükümlerini başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kabul etmiş sayılırlar.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası