hayvanat bahçesi macerası

Dr.Kamil Furtun Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 3 Şubat 2023

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-posta/Elden/Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Öykü yazmaya gönül vermiş tüm yurttaşlar katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Samsun Tabip Odası

Yarışma başvurusu bitti!

Dr.Kamil Furtun Öykü Yarışması

Dr.Kamil Furtun Öykü Yarışması

Samsun Tabip Odası Dr.Kamil Furtun Öykü Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya, rumuz ile katılım zorunludur.
 • Yarışmaya katılım için hekim olmak ön koşul olmayıp, öykü yazmaya gönül vermiş tüm yurttaşların katılımına açıktır. Ancak, Seçici Kurul ve Samsun Tabip Odası yönetim kurulu ile diğer kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.
 • Yarışma yönetmeliğine uygun olmayan ve belirtilen tarihten sonra teslim edilen başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
 • Ödüle, dosya hâlinde en fazla iki öykü ile başvurulur. Bu öyküler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış. basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Seçici Kurulun yayımlamaya değer bulduğu öyküleri, kitap hâline getirmeyi Samsun Tabip Odası saklı tutar.. Başvuru sahipleri, dereceye giren öykülerin her türlü yayın hakkını, 2 yıl süreyle Samsun Tabip Odasına devretmeyi kabul ederler. Bu süre içinde, dergilerde ve gazete gibi yayınlarda öyküler Samsun Tabip Odası onayıyla yayınlanabilir.
 • Ödüle gönderilen öykülerin, hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Başvuru sahipleri, yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Ödüle katılım sayısına bağlı olarak, ön seçici kurul oluşturma yetkisi Samsun Tabip Odası yönetim kuruluna aittir.

Ödüle Gönderilecek Eserlerde Aranacak Koşullar:

 • Ödüle katılacak öyküler, (A4) boyutunda. 12 punto, 1,5 aralık bilgisayar oylumunda 5 (Beş) sayfayı geçmeyecek uzunlukta olmak koşuluyla hazırlanarak, 6 (Altı) kopyayla 6 föy (Şeffaf) dosya ile zarfa konularak teslim edilmelidir.
 • Ayrıca öz yaşam bilgisi de, bir sayfayı geçmemelidir ve aynı zarfa konulmalıdır.
 • Öyküler ve öz yaşam bilgisi, aynı zamanda info@samsuntabipodasi.org.tr e posta adresine gönderilmelidir. E posta adresine gönderilmeyen veya ulaşmayan eserler, yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 • Katılımcılar, ödül ile ilgili ‘‘Başvuru Formunu’’ doldurup imzalayacaktır. Başvuru Formu, Samsun Tabip Odası web sayfasında veya Samsun Tabip Odası ofisinden bilgisayar çıktısı olarak temin edilebilir.
 • Dosyanın sol üst köşesinde, katılımcının sadece rumuzu yer almalıdır.
 • Öykü Türkçe yazılmalıdır, çeviri öyküler ödül dışında tutulacaktır.
 • Öykü Türkçe olmak koşulu ile yurt dışından, katılım sağlanabilir.
 • Başvurular, kargoyla ya da elden teslim edilebilir.

Dr.Kamil Furtun Öykü Yarışması Ödülleri

 • Yukarıda belirtilen koşullarda, “Dr.Kamil Furtun Öykü Ödülü” verilir.
 • Ödülü kazanan yapıtlar ve yayımlanmaya değer görülenler (Yazarın olurunu almak koşuluyla), basılacak ‘‘Öykü Seçkisi’’nde yer alır.
 • Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller, aşağıdaki gibidir.
 • Büyük Ödül, geleneksel olarak ‘‘Dr.Kamil Furtun Ödülü’’ olarak isimlendirilir. Ayrıca, ödül tutarı eşit olan üç adet mansiyon ödülü verilir. 2022 yılı için büyük ödül 3.000 TL, her biri 1.500 TL olmak üzere üç adet mansiyon ödülü planlanmıştır.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası