hayvanat bahçesi macerası

2023 Kâzım Berzeg Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 3 Şubat 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 15 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Liberal Perspektiften Devletçilik Eleştirisi

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Liberal Düşünce Topluluğu

Yarışma başvurusu bitti!

2023 Kâzım Berzeg Makale Yarışması

2023 Kâzım Berzeg Makale Yarışması

Liberal Düşünce Topluluğu 2023 Kâzım Berzeg Makale Yarışması düzenliyor.

“Kâzım Berzeg’in 1960’lı yıllardan itibaren siyasi ve entelektüel yönüne dair bilgi veren yazılarında, “hayat, hürriyet ve mülkiyet” haklarına yönelik güçlü bir vurguyu, devletin araçsal niteliğini görmek mümkün.

Kazım Berzeg’in ufku hiçbir zaman Türkiye ile sınırlı olmadı. “Husumetsiz, gerilimsiz, kavgasız, harpsiz, yeryüzünün ve insan varlığının müştereken korunacağı, yeni bir dünya düzeni. Herkesin haddini bildiği, herkesin hakkını alabileceği bir yeni düzen”e ilişkin idealini daima muhafaza etti. Bu idealin bir parçası olarak Türkiye’de yapılması gereken, ülkenin üstündeki ölü toprağını atıp, kendisini sınırlayan bağları çözüp, evrensel tecrübeyi izleyerek, birey haklarını, demokrasiyi ve ekonomik refahı tesis etmeye ilişkin bir yola girmesiydi. Dönemin sol ve sosyalist çevrelerinin Türkiye’yi çekmeye çalıştığı kolektivist devletçi çizgiye, jakoben laikliğe veya etnik homojenleştirme politikasına karşı ısrarla ve inatla özgürlüğü savunuyordu. En çok tekrarladığı ilkelerden biri, “devlet bireyin diline, dinine, donuna [giysisine] karışmasın”dı.” (B.B. Özipek (Ed.), “3. Baskıyı Sunarken”, Kazım Berzeg, Liberalizm Demokrasi Kapıkulu Geleneği, 2019)

Kâzım Bey’in aziz hatırasını yâd ederken kıymetli ailesinin desteğiyle düzenlenen III. Kâzım Berzeg Makale Yarışmasının konusunu Liberal Perspektiften Devletçilik Eleştirisi olarak belirledik. Bu çerçevede, aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla devletçilik meselesini siyasî, sosyal, iktisadî bakımdan ele alan yazılarla yarışmaya başvurulabilir.

- Devletçi zihniyet
- Devletçiliğin sebepleri
- Devletçiliğin tezahürleri / yansımaları
- Devletçiliğin siyasî, sosyal ve iktisadî sonuçları
- İnsan hakları ve devletçilik
- Sivil toplum, çeşitlilik ve devletçilik
- Özgürlük, adalet ve/veya barış ile devletçiliğin ilişkisi
- Devletçilik ve sosyal refah, iktisadi zenginlik
- Türkiye’de siyasî, iktisadî ve/veya sosyal devletçilik  

2023 Kâzım Berzeg Makale Yarışması Ödülleri

  • Birinci: 7.500 TL
  • İkinci: 5.000 TL
  • Üçüncü: 2.500 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası