hayvanat bahçesi macerası

TEMAD Koronavirüs Günlerinde Yaşam Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Haziran 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Koronavirüs Günlerinde Yaşam

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: TEMAD üyesi olan, olmayan Emekli Astsubay meslektaşlarımız ile birinci derece yakınları katılabilirler.

Yarışma başvurusu bitti!


Amaç:
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında evinde kalan meslektaşlarımız ve yakınlarının, moral ve motivasyonlarını üst seviyelere çıkarmak, kaygı ve endişe düzeylerini azaltmak, meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı diri tutmak, salgınla mücadelede mesleki ve toplumsal duyarlılığı artırmak amaçlanmıştır.

Makale Yarışması Konusu

“Koronavirüs Günlerinde Yaşam” başlığı altında değerlendirilebilecek salgın öncesi yaşantımız, salgın sırasında yaşantımız, değişen alışkanlıklarımız, değişmeyen alışkanlıklarımız, yeni alışkanlıklarımız, salgın esnasında yitirdiğimiz değerlerin hatırlanması, aile içi ilişkiler, akrabalık ve arkadaşlık ilişkileri, hayatta gereğinden fazla önem verdiğimizi gördüğümüz hususlar, sosyal dayanışma örnekleri gibi konular ele alınabilecektir.

Değerlendirme:
Makalelerin değerlendirilmesi TEMAD Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak heyet tarafından yapılacaktır. Değerlendirmelerde yazım tekniği, metodoloji, dil ve ifade yeteneği ve özgünlük hususları dikkate alınacaktır.

Makale Yarışması Konusu Ödüller

Dereceye giren yarışmacılara aşağıdaki ödüller verilecektir.
Birinciye : Sertifika ve 3.000TL
İkinciye : Sertifika ve 2.000TL
Üçüncüye : Sertifika ve 1.000TL
Dereceye giren makaleler TEMAD dergisinde yayımlanacaktır.

Makale Yarışması Başvuru Şartları

  • Yarışmaya TEMAD Genel Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile seçici kurul üyeleri ve yakınları katılamazlar.
  • Makaleler, yazarının güncel özgeçmişiyle beraber temad@temad.org adresine YARIŞMA başlığı altında elektronik ortamda gönderilmelidir.
  • Başvuru sahibinin adı, soyadı, yaşadığı yer, yazışma ve e-posta adresi açıkça yazılmalıdır.
  • Bir yarışmacı en fazla 3 makale ile yarışmaya katılabilir.
  • Yarışmaya katılım için ön kayıt yapılmasına ve ücret ödenmesine gerek yoktur.
  • Makaleler Türkçe ve Arial 11 veya Times Roman 12 yazı tipinde, Microsoft Word sayfası olarak, 3 adet A-4 sayfasını geçmemelidir.
  • Yarışmaya katılan makalelerin tüm yayın, yayım ve dağıtım hakları TEMAD Genel Başkanlığı’na ait olacaktır.
  • Yarışma sonuçları TEMAD sayfalarından 29 Haziran 2020 tarihinde duyurulacaktır.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası