hayvanat bahçesi macerası

Birinci Liseler Arası Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 22 Nisan 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 2 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya katılım ülkemizdeki tüm lise öğrencilerine açık ve ücretsizdir.

Yarışma başvurusu bitti!

Birinci Liseler Arası Öykü Yarışması

Birinci Liseler Arası Öykü Yarışması

 1. Yarışmaya katılım ülkemizdeki tüm lise öğrencilerine açık ve ücretsizdir.
 2. Öykü yarışmasının konusu serbesttir.
 3. Her bir yarışmacı tek öykü ile yarışmaya katılabilir.
 4. Yarışmaya katılacak öyküler Times New Roman formatında, 12 punto ve 1,5 satır aralığında 5 sayfayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.
 5. Yarışmaya gönderilen yapıtlar hiçbir yerde tamamen veya kısmen yayımlanmamış olacak ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmayacaktır.
 6. Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir eserden kopya bulundurmayacak, çağrışım yapmayacaktır.
 7. Değerlendirmede konu ve anlatımın yanı sıra ileti, dil kullanımı, sözcük seçimi, tümce yapısı, düzeye uygunluk da göz önüne alınacaktır.
 8. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
 9. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.)
 10. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 11. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin –kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin alınmak şartıyla‐ Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü’ne aittir.
 12. Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda Milli Eğitim Bakanlığının onay ve izni ile şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru ve İletişim

 • Okullar, eserleri yarışmanın danışman öğretmeni aracılığıyla e‐posta adresine yüklemelidir.
 • Ödüle değer görülüp de ödül törenine katılamayan öğrencinin ödülleri İBAN ile banka hesap numaralarına gönderilecektir.
 • Ödül almaya değer görülen öğrenciler, bir öğretmeni/velisi eşliğinde 4 Haziran 2021 Cuma
 • Yarışmaya katılacaklar, eser ile birlikte bu şartnamede yer alan tüm ekleri doldurup ıslak imzalı taratıp , 758087@meb.k12.tr e‐posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Birinci Liseler Arası Öykü Yarışması Ödülleri

 • Birinciye 800 TL
 • İkinciye 600 TL
 • Üçüncüye 400 TL
 • Mansiyon Ödülü 200 TL (Yarışma ödülleri okul‐aile birliği bütçesinden karşılanacaktır.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası