hayvanat bahçesi macerası

Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Mart 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 15 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Masumiyet Karinesi

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yalnızca hukuk fakültesi öğrencileri, hukukçu akademisyenler, stajyer avukatlar, avukatlar, hakim ve savcılar ile tüm hukuk fakültesi mezunlarının katılımına açıktır

Yarışma başvurusu bitti!

Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması

Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması

Manisa Barosu Masumiyet Karinesi konulu Ulusal Makale Yarışması düzenliyor.

 1. Yarışma yalnızca hukuk fakültesi öğrencileri, hukukçu akademisyenler, stajyer avukatlar, avukatlar, hakim ve savcılar ile tüm hukuk fakültesi mezunlarının katılımına açıktır. Yarışmaya katılabilmek için hukuk fakültesi mezunu ya da öğrencisi olmak gerekmektedir.
 2. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
 3. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacı birlikte yarışmaya katılamazlar.
 4. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen makaleler özgün olmalıdır. Daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya yayımlanmamış ya da kullanılmak veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 5. Dereceye giren makalelerden, Yarışma Jürisinin salt çoğunluğunun “yayımlanabilir” oyunu alan ve Manisa Barosu Dergisi Yayın Kurulunca uygun görülenlerin, Manisa Barosu Dergisi’nde yayımlanması hususunu, makale sahibi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları haiz olmadığı başlangıçta veya sonradan Yarışma Organizasyon Komitesi ya da Yarışma Jürisi tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir.
 7. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.

Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması Ödülleri

 • Birincilik Ödülü : 7500
 • İkincilik Ödülü : 5000
 • Üçüncülük Ödülü 2500

Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması Başvuru Koşulları

 1. Yarışmaya başvuru, Manisa Barosu Başkanlığı’na hitaben yazılmış (başvuru iradesini içeren) bir dilekçe ile yapılacaktır. Söz konusu dilekçe, başvurucunun telefon numarası ve e-posta bilgilerini de içermelidir.
 2. Yarışma için hazırlanan makale 6 nüsha olarak çoğaltılmalı ve her bir nüsha poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.
 3. Makalenin bilgisayar ortamındaki halinin bir kopyası boş bir CD içerisine kopyalanmalı ve söz konusu CD bir poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.
 4. İlk üç maddede belirtilen şekilde hazırlanmış olan;
  • Dilekçe ve eki (2 nüsha)
  • Makaleler (6 nüsha)
  • CD (1 adet) kapalı bir zarf içerisine koyulmak suretiyle paketlenmelidir. Söz konusu zarf (paket) “Manisa Barosu Başkanlığı, 75. Yıl Mah. 5345 Sk. No: 52/A 45030 YUNUSEMRE / MANİSA” adresine, taahhütlü olarak posta veya kargo ile yahut elden teslim suretiyle ulaştırılmalıdır.
 5. Kargolama sebebiyle oluşabilecek hasarlardan ya da gecikmeden Yarışma Organizasyon Komitesi veya Manisa Barosu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası