hayvanat bahçesi macerası

Mehmet H. Doğan Ödülü


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 4 Şubat 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 12 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir

🏢 Düzenleyen: Nilüfer Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

Mehmet H. Doğan Ödülü

Mehmet H. Doğan Ödülü

Nilüfer Belediyesi şiir eleştirisi, incelemesi dalında Mehmet H. Doğan Ödülü düzenliyor.

 1. Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesi olarak, Türkçede yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekerek, Türk şiirine katkı sunmak amacıyla Mehmet H. Doğan Ödülü verilir.
 2. Ödüller, Çağdaş Türk Şiiri’nin önemli eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan’ın anısını yaşatmak amacıyla Nilüfer Belediyesi tarafından verilir.
 3. Ödüller şiir eleştirisi, incelemesi ve araştırmalarına verilir.
 4. Ödüller bir takvim yılı içinde (1 Ocak – 31 Aralık) yayımlanmış, Türkçe şiir eleştirisi, inceleme ve araştırma kitapları ve aday olan Türkçe makaleler arasından Seçici Kurul’un seçtiği bir kitaba ve bir makaleye verilir.
 5. Makale ödülü Türk şiiri konulu akademik makaleler için verilir. Makaleler, genel olarak Türk şiiri, bir dönemi, bir olgu, bir kavram, bir sorun ya da tek bir şair hakkında olabilir. Makale ödülü lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yüksek lisans derecesi almış araştırmacılara açıktır. Ödüle katılacak makaleler takvim yılı içinde (1 Ocak – 31 Aralık) yayımlanmış olmalıdır. Makalenin dili Türkçe olmalıdır. Makalelerin APA, MLA gibi referans sistemlerinden birinde sorunsuz yazılmış ve akademik yayın etiğine uygun nitelikte olması gerekir. Her aday bir makale ile ödüle başvurabilir. Makale ödülü için gönderilen makalelerin ön elemesini seçici kurul içinden oluşturulacak üç kişilik bir alt-komite yapar ve değerlendirmeye alınabileceğini düşündükleri metinleri son değerlendirme için Seçici Kurula sunar.
 6. Mehmet H. Doğan Ödülü bir plaket ve 9.000 TL (dokuz bin) olarak tespit edilmiştir. Mehmet H. Doğan Makale Ödülü ise bir plaket ve 3.500 TL (üç bin beş yüz) olarak kararlaştırılmıştır.
 7. Ödüle aday olacak kitaplarla ilgili başvurular yazarları ya da yayınevleri, makaleler yazarları tarafından 3 Ocak 2022’den başlayarak 4 Şubat 2022 akşamına kadar yapılmalıdır.
  • Kitap ödülüne katılanlar kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi) içeren başvuru formu ile birlikte 9 (dokuz) kopya kitabı elden, posta ya da kargo ile “Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesi, Yüzüncüyıl Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 7 Nâzım Hikmet Kültürevi-Giriş Katı Nilüfer/Bursa” adresine teslim etmelidir.
  • Makale ödülüne katılanlar makalelerini PDF formatı ile kaydedilmiş olarak, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi) içeren başvuru formu ile birlikte niluferkutuphane@nilufer.bel.tr e-posta adresine yollamalıdır. Ödüle katılacak makaleler için sayfa sayısı sınırı yoktur. Ödüle ilişkin şartname ve başvuru formu www.nilufer.bel.tr/kutuphane internet sitesinden temin edilebilir. Kitap ve makale ödüllerine aday gösterilen çalışmalar iade edilmez.
 8. Ödül Seçici Kurulu, Orhan Alkaya, Metin Celal, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Nilay Özer, Asuman Susam ve Orhan Tekelioğlu olmak üzere yedi kişiden oluşur. Yazman olarak Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesi temsilcisi de kurulda yer alır. Yazmanın oy hakkı yoktur. İstifa ya da vefatla boşalan üyeliklere Seçici Kurul önerisi ile Nilüfer Belediyesi yeni üyeleri belirler.
 9. Seçici Kurul üyeleri, aday olan eserler dışında aynı takvim yılında yayımlanmış eserleri ödüle aday gösterebilir. Aday olması kabul edilen eserler, eser sahibinin onayı alındıktan sonra yazman tarafından Seçici Kurul üyelerine ulaştırılır. Seçici Kurul’da yer alanların eserleri ödüle aday olamaz.
 10. Seçici Kurul her yıl Mart ayında toplanır. Seçici Kurul başkanının yönetiminde toplanan Seçici Kurul gizli oylamayla ödülü kazanan eserleri seçer. Oy eşitliği durumunda Seçici Kurul başkanının ikinci oyu belirleyici olur. Seçici Kurul toplantısına katılamayan üyeler, oylarını kapalı zarfta bir yazıyla önceden Seçici Kurul yazmanına gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez. Ödüller ikiye bölünemez. Seçici Kurul herhangi bir dalda (kitap ya da makale) ödül verilmemesi yolunda karar alabilir. Seçici Kurul gerekli görürse Jüri Özel Ödülü verebilir.
 11. Ödülü kazan eser sahiplerine aynı yıl içinde Nilüfer Belediyesi’nce düzenlenecek bir törenle ödülü ve plaketi verilir

Başvuru Dosyası


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası