hayvanat bahçesi macerası

Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Mart 2024

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 135 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Soykırım Suçu

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Sadece Türkiye’deki ve KKTC’deki hukuk fakültelerinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yarışma başvurusu bitti!

Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması

Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma, sadece Türkiye’deki ve KKTC’deki hukuk fakültelerinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açıktır.
 • Yarışma; hukuk fakültesi lisans öğrencileri (beyaz kategori) ile hukuk alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere (kırmızı kategori) yönelik olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır.
 • Her katılımcı yarışmaya bir makale ile katılabilir. Makaleler tek yazarlı olmalıdır; katılımcılar, birlikte makale yazarak yarışmaya katılamazlar.
 • Makalelerin içeriği, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere yürürlükte olan tüm kanuni düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmemelidir.
 • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Şehit C. Savcısı Mehmet Selim KİRAZ’ın anısına düzenlediği geçmiş makale yarışmalarında dereceye girip ödül almış olan yarışmacılar ile seçici kurulun 1.derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde -mecrada, dergide- yayınlanmamış ve hiçbir kişi veya kuruma telif haklarının satılmamış olması gerekir. Aksi durumda makaleler yarışmadan ihraç edilirler.
 • Gönderilen makaleler, intihal programlarından geçecektir. Makalelerin benzerlik oranı; başlık, dipnot ve kaynakça dahil olmak üzere tüm makale için %20’yi geçmemelidir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm kanuni izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İdeal Hukuk Kulübü telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışmaya gönderilen makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk makale yazarına aittir.
 • Katılımcıların yarışmaya göndermiş olduğu makaleler arasından seçilenler, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanacaktır. Katılımcılar, makalelerinin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Dereceye giren makalelerin sahipleri, telif haklarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesine bıraktıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya gönderilen makalelerde, yarışmanın hangi aşamasında olunursa olunsun, şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılık tespit edildiği takdirde söz konusu makaleler yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmada ödüle layık görülmüş bir makalenin şartnameye aykırılığı ortaya çıkmışsa alınan ödül iptal edilir; eğer verilmiş ise geri alınır.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvuruda bulunmakla bu şartnamedeki hükümleri tamamen kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışma dili Türkçedir. Makaleler, Türkçenin doğru kullanımına, Türk dilbilgisi ve yazım kurallarına özen gösterilerek yazılmalıdır. TDK yazım kılavuzu baz alınmalıdır.
 • Ana metin, Word belgesinde A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto, 1,5 (bir buçuk) satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde yazılmış olmalıdır. Kenar boşlukları sağ ve üstten 4 cm alt ve soldan 2,5 cm olmalıdır. Sayfalar en baştan sona numaralandırılmış olmalıdır.
 • Makaleler:
  • Muhakkak başlık içermelidir. Makale ana başlığının tamamı kalın (bold) ve büyük harflerle yazılmış, ortaya hizalanmış olmalıdır.
  • Özet, ana metnin bölümleri, kaynakça ve varsa ekler içermelidir. Mutlaka “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri bulunmalıdır.
  • Özet bölümünden sonra makalenin içeriği ile ilgili en az 3 en fazla 5 olmak üzere Türkçe anahtar kelime içermelidir.
  • En fazla 150-250 kelimelik Türkçe özet içermelidir.
  • ‘‘İçindekiler’’ ve ‘‘Kısaltmalar’’ listesi içermemelidir.
 • Kaynakça makalenin sonunda yer almalıdır ve gösterilmesi zorunludur. Başka kaynaklara atıf halinde atıf yapılan kaynaklar, yazarların soyadlarına göre alfabetik sıra esas alınarak sıraya konmalıdır.
 • Kitaplar, kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
  • Yazarın Soyadı, Adı, Eserin Adı, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer, Basıldığı Tarih. Eser adı italik olmalı, her kelime büyük harfle başlamalıdır. Yazarın soyadı ve adı kalın (bold) harflerle ve baş harfler hariç küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Makaleler, kaynakçada aşağıda şekilde gösterilmelidir:
  • Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Adı/Başlığı, Yayımlandığı Derginin Adı, Derginin Cilt/Sayı Numarası (Yayın Ayı – Yılı) Makalenin sayfa aralığı (varsa). Makalenin yayımlandığı derginin adı italik olmalı, her kelime büyük harfle başlamalıdır. Yazarın soyadı ve adı kalın (bold) harflerle ve baş harfler hariç küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Dipnot kullanımı Chicago usulüne göre yapılacaktır.
 • Makale kapağında ve metninde katılımcıya ilişkin bilgiler (isim, soy isim, üniversite bilgisi yahut kimliğini deşifre edecek herhangi bir bilgi) kesinlikle yer almamalıdır. Aksi takdirde makale değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Makalelerin sayfa sayısı konusunda bir sınır bulunmamaktadır.
 • Başvurular, mselimkirazmakaleyarismasi5@fsm.edu.tr adresinden yapılacaktır.
 • Ön başvuru yoktur. Katılımcılar, makalelerini göndermekle yarışmaya başvurmuş sayılırlar.
 • Makaleler PDF formatında, başvuru için yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması Ödülleri

Beyaz Kategori: Lisans Öğrencileri

 • Birinci: 20.000 TL
 • İkinci: 15.000 TL
 • Üçüncü: 10.000 TL

Kırmızı Kategori: Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

 • Birinci: 40.000 TL
 • İkinci: 30.000 TL
 • Üçüncü: 20.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası