hayvanat bahçesi macerası

Mustafa Kutlu Hikaye Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 4 Kasım 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Merhamet

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul Müdürlükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya İstanbul Milli Eğitim’e bağlı bütün resmi/özel okullarda okuyan lise öğrencileri katılabileceklerdir.

Yarışma başvurusu bitti!

Mustafa Kutlu Hikaye Yarışması

Amaç:
Toplumda merhamet konularında farkındalık düzeyini yükseltmek, merhametin bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve kaybettiğimiz kavramları nasıl kazanacağımızı vurgulamak; kadim değerlerimizi hatırlayarak gençlerde bilinç oluşturabilmek…. Konuyla ilgili yaklaşımları öykü aracılığıyla anlatmak. Yazmayı kendine uğraş edinenlerin yazma eylemlerinde yanında olmak, gençleri yazma konusunda cesaretlendirmek ve hikayelerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, gençlerin çalışmalarını desteklemek, geleceğin yazarları olacak yeteneklerin keşfedilmesini sağlamaktır.

Hikaye Yarışması

 • Yarışmaya İstanbul Milli Eğitim’e bağlı bütün resmi /özel okullarda okuyan lise öğrencileri katılabileceklerdir.
 • Yarışmacılar sadece bir eserle başvurularını yapabileceklerdir.
 • Yarışmaya katılacak öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek hikayeler Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile ilgili okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi hikayenin ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen hikayelerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin hikayenin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda hikaye sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu hikayeler kitap haline getirilir.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı yarışmanın tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

Hikaye Yarışması Ödüller

 • Birinciye 3000 TL + MUSTAFA KUTLU KİTAP SETİ + PLAKET
 • İkinciye 2000 TL + MUSTAFA KUTLU KİTAP SETİ + PLAKET
 • Üçüncüye 1000 TL + MUSTAFA KUTLU KİTAP SETİ + PLAKET

Seçici Kurul

 • SADIK YALSIZUÇANLAR
 • AYKUT ERTUĞRUL
 • CEMAL ŞAKAR
 • BAHTİYAR ARSLAN

İletişim

Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası kullanılacaktır.
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İmran Öktem, Eski Adliye Binası, Binbirdirek M, Eski Toptaşı Cd. D:1, 34122 Fatih
TEL: (0212) 384 34 00
E-MAİL : istanbulmilliegitimkutuphane@gmail.com


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası