hayvanat bahçesi macerası

Ömer Asım Aksoy Öykü Kitabı Ödülü


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 5 Temmuz 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 5 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta, Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Ömer Asım Aksoy Öykü Kitabı Ödülü

Ömer Asım Aksoy Öykü Kitabı Ödülü

Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan, 30 Ekim 1993’te yitirdiğimiz Ömer Asım Aksoy’u dilci ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Aksoy Ailesiyle Dil Derneği’nin düzenlediği Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü 2022’de bir öykü kitabına verilecektir.

 • Ödüle aday yapıtın, 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2022 arasında yayımlanmış olması gerekmektedir.
 • Ödüle son başvuru tarihi, 5 Temmuz 2022’dir.
 • Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği’nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.
 • Ödüle aday gösterilecek yapıtlardan altısının, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği’ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).
 • Aksoy Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 5.000,00TL olarak belirlenmiştir.
 • Seçici kurul İnci Aral, Hidayet Karakuş, Sadık Aslankara, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve aile adınaSevgi Özel’den oluşmaktadır.
 • Her yazar, ödüle tek bir yapıtla başvurabilir.
 • Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir. Ödüle değer görülen yapıtın yazarına, ailece saptanan ödülün yanı sıra Dil Derneğince bir belge ve bir anmalık sunulacaktır.
 • Ödül töreni, 26 Eylül 2022’deki 90. Dil Bayramında yapılacaktır.
 • Ödüle Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.
 • Dil Derneği Adres: Konur Sok. No. 34/4 06640 Kızılay-Ankara

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası