hayvanat bahçesi macerası

Nehirden Denize Özgür Filistin Hikaye Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 16 Mayıs 2024

✉️ Yarışmanın katılım şekli: İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bütün resmî /özel okullarda öğrenim görmekte olan lise öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı

Yarışma başvurusu bitti!

Nehirden Denize Özgür Filistin Hikaye Yarışması

Nehirden Denize Özgür Filistin Hikaye Yarışması

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı Nehirden Denize Özgür Filistin Hikaye Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bütün resmî /özel okullarda öğrenim görmekte olan lise öğrencileri katılabileceklerdir.
 • Yarışmaya katılacak hikayenin daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışma gönüllülük esasına dayalı olup hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
 • Her okul ilçe elemelerine sadece 1(bir) öğrenci ile katılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek şiirler Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 2 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlanıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile ilgili okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen hikayelerin hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazara aittir. Üçüncü kişilerin hikayenin telif hakkı iddia ve talepleri olması durumunda hikaye sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Yarışma kapsamında yazılan hikayelerin alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiği tespit edilmesi durumunda eserler, 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince komisyon üyeleri tarafından iptal edilir.
 • İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ödül alan ve almayan tüm hikayleri afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık vb. her türlü materyalde kullanması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına ticari kazanç elde etmemek koşuluyla sahip olacaktır.
 • Hikayelerde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçı söylemlere, müstehcen bir söze, siyasi içerik ve siyasi eleştiriye (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı övüp/eleştirmeye, reklama, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevî duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ifadelere yer verilemez.
 • Bu şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilidir.
 • Okullarda eser seçimi yapılırken bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyonda 3 Edebiyat/Türkçe Öğretmeni ve 2 idareci bulunacaktır. Okulda birinci seçilen eser ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
 • Eserler incelenirken;
  • Şiir yazma kurallarına uygunluk,
  • Temanın işlenişi,
  • Türkçe ve dilbilgisi kuralları,
  • Konuya hakimiyet dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Nehirden Denize Özgür Filistin Hikaye Yarışması Ödülleri

 • Birinci Olan Öğrenci ve Birlikte Başvuru Yaptığı Öğretmeni: Bosna Gezisi + Plaket
 • İkinci Olan Öğrenci ve Birlikte Başvuru Yaptığı Öğretmeni: Bosna Gezisi + Plaket
 • Üçüncü Olan Öğrenci ve Birlikte Başvuru Yaptığı Öğretmeni: Dünya Klasikleri Seti + Plaket

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası