hayvanat bahçesi macerası

2021 Bilgiyolu Kültür Çocuk Edebiyatı Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Ocak 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 25 Bin 500 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Pandemi Döneminde Çocuk Olmak

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Kargo - Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma 18 yaşını bitirmiş tüm yazarlara açıktır.

Yarışma başvurusu bitti!

2021 Bilgiyolu Kültür Çocuk Edebiyatı Yarışması

Yarışma üç metin türünde gerçekleşecektir.

 • Mizah
  Bu alanda; özellikle sorunlu bir dönemde kendine neşeli bir dünya kurabilmeyi başarabilen çocukların yaşamına tanıklık eden eserler beklenmektedir.
 • Gerçekçi
  Bu alanda; sevgi ve destek arayışına tanık olunan sevdiklerini yitiren çocukların, yaşama tutunmasının tanıklığını yapan eserler beklenmektedir.
 • Fantastik
  Bu alanda; virüsün insanda yarattığı etkilerden de yola çıkarak, fantastik kurgudaoluşturulmuş metinler beklenmektedir. Fantastik tür metinlerde amacımız; çocuğun gerçek yaşamda karşılaşmak istemediği gerçeklikleri, fantastik dünyada sunarak, onu rehabilite etmektir.

Çocuk Edebiyatı Roman Yarışması Şartları

 1. Yarışma 18 yaşını bitirmiş tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
 2. Yazar yarışmaya birden fazla yapıtla katılabilir.
 3. Yarışmaya Bilgiyolu Kültür Yayınları çalışanları, seçici kurul üyeleri katılamaz.
 4. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır

Roman Yarışması Nitelikleri

 1. Metin dili Türkçe’dir.
 2. Yarışmalar alanlara göre 6-10 yaş grubuna yönelik roman dalında açılmıştır.
 3. Yarışmaya gönderilen metinler, hiçbir yerde yayımlanmamış olmalı ve başka birkurum ve yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşme yapılmamış olmalıdır.
 4. Yazar özgün bir metinle yarışmaya katılacaktır. Alıntılar ve öykünmeiçermeyecektir.
 5. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirmeyealınmayacaktır.
 6. Özgün olmadığı ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen yapıtların yazarı,aldığı ödülü %50 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyiimzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncükişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
 7. Ödül almadığı halde yayımlanan bir yapıtın özgün olmadığı belirlenirseyazarı, Bilgiyolu Kültür’ün uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
 8. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
  • Bilgisayarda word belgesine, A4 boyutunda 1,5 satır aralıklı olarak; üst, alt,sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
  • Yapıt, Times yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak,sayfa numarası verilecek ve;b1. 6-8 yaş aralığı için en az 8 sayfab2. 8-10 yaş aralığı için en az 30 sayfa şeklinde oluşturulacaktır.
  • Yapıt, 8 (sekiz) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak,ayrıca bir USB’ye de kaydedilecektir.
  • Yazar, yarışmaya gönderdiği yapıtın her kopyasına adını ve soyadını yazacaktır.

Romanların Teslimi

 1. Yarışma adayları dosyalarını herhangi bir rumuz veyamüstear adolmaksızın kendi gerçek adları ileiletilecektir.
 2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen taahhütnameyi eksiksiz doldurur,imzalar. Taahhütname, CD kaydı vekısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularakkapatılır. Zarf açık isim ve adresle birlikte yayınevine gönderilir.
 3. Yapıt, çoğaltılmış ve dosyalanmış 8 (sekiz) kopya, bir adet CD kaydı birlikteteslim edilir.
 4. Yapıt, 15 Ocak 2021 saat 17.00 ye kadar gönderilmek zorundadır. Sonraki tarihlerde gelen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır. Postadaki gecikmelerkabul edilmez.5.İnternet yoluyla başvuru yapılamaz, ancak www.bilgiyolu.com.tr adresindenayrıntılı bilgi ve iletişim kanallarına ulaşılabilir.

Roman Yarışması Ödülleri

 • Birincilik Ödülü 6 Bin TL
 • İkincilik Ödülü 5 Bin TL
 • Üçüncülük Ödülü 4 Bin TL
 • Mansiyon 1500 TL (7 Kişi)

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası