hayvanat bahçesi macerası

Pandemiler ve Doğal Afetlerde Eğitim Bilimsel Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Nisan 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Pandemi ve doğal afetlerde sürdürülebilir ve herkes için eğitim

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Bilimsel makale yarışması, üniversitelerin ilgili enstitülerinde eğitimin çeşitli alanlarında öğrenim görmekte olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.

Yarışma başvurusu bitti!

Pandemiler ve Doğal Afetlerde Eğitim Bilimsel Makale Yarışması

Pandemide Eğitim Bilimsel Makale Yarışması Şartları

  • Bilimsel makale yarışması, üniversitelerin ilgili enstitülerinde eğitimin çeşitli alanlarında öğrenim görmekte olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.
  • Yarışmaya tek yazar ya da en fazla 5 yazar olacak şekilde katılınabilinir. Pandemi ve doğal afetlerde sürdürülebilir eğitim sorunsalına disiplinlerarası bakış açısıyla ortak çözümler getirebilmek için farklı disiplinlerden lisansüstü öğrencilerin bir araya gelerek ekip çalışması ortaya koymaları önerilmektedir.
  • Katılımcılar yarışmaya en çok 2 makale ile katılabilirler.
  • Makaleler yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • Çağrıya gönderilen makalelerin özgün olması ve daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ve hiçbir kişi ve kuruma telif hakkının verilmemiş olması gerekir.
  • Makale teslimleri dijital ortamda gerçekleşecektir. Teslim dokümanları yarışmaların mail adresi olan ebe.makale@deu.edu.tr adresine gönderilecektir. Bilimsel makale son gönderim tarihi: 01.04.2021 dir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası