hayvanat bahçesi macerası

Pandemide Kadın Olmak Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Şubat 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 3 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Pandemi sürecinin kadınların yaşamı üzerindeki etkisi.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 18 yaş üstü bireyler

Yarışma başvurusu bitti!

Pandemide Kadın Olmak Öykü Yarışması

Pandemide Kadın Olmak Öykü Yarışması

 1. Düzenlenen öykü yarışmasına, Düzenleme ve Seçici Kurul Üyeleri, yarışmada görev alan personel ile bunların birinci derecede yakınları katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
 2. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve ünvan geri alınır.
 3. Yarışmacılar, yarışmaya sadece tek bir öyküyle katılabilir.

Pandemide Kadın Olmak Öykü Yarışması Şartları

 • Öyküler, bilgisayar ile A4 boyutunda Times New Roman formatında 12 yazı karakteri ile, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla, satır aralığı 1,5 olacak şekilde yazılmış ve en fazla 10 sayfa olmalıdır.
 • Aday, öyküsünün bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kimlik bilgilerini eklemeyecek, sadece “RUMUZ” yazacaktır. Örneğin “LALE”. Aynı rumuzu kullanan eser sahiplerinin olması durumunda Düzenleme Kurulu gerekli önlemleri alacaktır.
 • Aday, ayrı bir Word belgesine isim, yaş, cinsiyet, adres, iletişim bilgileri (cep telefonu), çalışıyorsa görevi (mesleği, çalıştığı kurum, iş adresi) gibi bilgilerini yazıp gönderecektir.
 • Aday, yarışmaya katılacağı öyküyü ve kimlik bilgilerinden oluşan her iki dosyayı okam@omu.edu.tr e-posta adresine göndererek yarışmaya katılım sağlayacaktır.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi, 1 Şubat 2021 mesai bitimidir (17.00). Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.

Pandemide Kadın Olmak Öykü Yarışması Değerlendirme

 • Seçici Kurul üyeleri, teslim aldıkları öyküleri, aşağıdaki değerlendirme ölçütleri çerçevesinde, 100 puan üzerinden değerlendireceklerdir:
 • Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi) (10 Puan)
 • Özgünlük ve edebi nitelik (20 Puan)
 • Üslup (Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma) (15 Puan)
 • Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (20 Puan)
 • Dilin sosyo-kültürel boyutlarının öyküye yansıtılması (10 Puan)
 • Aynı anda kaç konunun ele alındığı (Edgar Allan Poe’nun Tek Etki Kuramı’na uygunluğu) (10 Puan)
 • Öykü kişilerinin okura sunumu (15 Puan)

 • Düzenleme Kurulu, Seçici Kurul Üyelerinin göndermiş olduğu Bireysel Değerlendirme Formlarındaki puanlamaları birleştirerek yarışmada dereceye giren öyküleri belirleyecektir. Seçici Kurulun ve Düzenleme Kurulunun verdiği kararlar nihai karar olup itirazlar işleme alınmayacaktır.
 • Yarışmayı düzenleyen OKTAM ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, gönderilen öykülerin telif haklarını süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak üstlenmektedir. Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı bu şartı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla OKTAM ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak OKTAM ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Öyküler, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

Pandemide Kadın Olmak Öykü Yarışması Ödülleri

 • Birincilik Ödülü: 1500 Türk Lirası
 • İkincilik Ödülü: 1000 Türk Lirası
 • Üçüncülük Ödülü: 500 Türk Lirası
 • Jüri Özel Ödülü : Doç. Dr. İlknur KARAGÖZ anısına Jüri Özel Ödülü: Kitap Seti

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası