hayvanat bahçesi macerası

Rehber Aydın Şiir Ödülü


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 9 Aralık 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkçe yazan, 18 yaş üzerindeki her Türk vatandaşı katılabilir.

🏢 Düzenleyen: İçel Sanat Kulübü

Yarışma başvurusu bitti!

Rehber Aydın Şiir Ödülü

Rehber Aydın Şiir Ödülü

İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü düzenliyor.

 • İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’ne; Türkçe yazan, 18 yaş üzerindeki her Türk vatandaşı TC Kimlik numarasıyla başvurabilir.
 • İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’ne Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamaz.
 • Konu/tema serbesttir. Kitaplarda (dosyada) yer alan şiirler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belirli bir düzeyde ve Türkçe yazılmış olmalıdır. Şiirlerde vezin kullanımı, tür, şekil tamamıyla katılımcıya bırakılmıştır.
 • Her katılımcı sadece bir kitapla (dosyayla) yarışmaya katılabilir.
 • İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’ne katılacak kitapların (dosyaların) daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı ve dijital olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen dosyalar ödül kazanmış olsalar dahi başvuruları iptal edilecek ve dosya sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir. Kitapta (dosyada) yer alan şiirler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.
 • Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin İçel Sanat Kulübü tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını İçel Sanat Kulübü’ne verdiğini kabul eder.
 • Dosya sahipleri, “1. İÇEL SANAT KULÜBÜ REHBER AYDIN ŞİİR ÖDÜLÜ” Özel Şartnamesini kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’de örneği sunulan belgeyi İçel Sanat Kulübü’ne vermekle yükümlüdürler. Katılım kitabı (kitabın pdf.formatında sureti/dosyası), ıslak imzalanan EK-1’in (pdf.formatında Başvuru Formu) ekran görüntüsü ile birlikte dijital ortamda isksiirodulu@gmail.com adresine gönderilecektir. Posta ve elden başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Yapılan başvurular Seçici Kurul’a rumuz isimleriyle yollanacaktır. Rumuz isimleri belirlenirken kitaba verilen isimler kesinlikle kullanılmayacaktır.
 • İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’ne gönderilen kitaplar (dosyalar) yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun, Şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde ödül dışı bırakılırlar. Seçici Kurul, 1. İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’ne katılan kitaplardan (dosyalardan) hiçbirini ödüle layık bulmazsa, İçel Sanat Kulübü ödül vermeme hakkına sahiptir.
 • İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’ne katılımlar, 9 Aralık 2022 günü bitimi olan 23.59’da son bulacaktır. 10 Aralık tarihi itibariyle yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sonuçların ilanı 6 Ocak 2023 tarihinde yapılacaktır.
 • İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’ne katılan kitap (dosya) sahipleri, bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Rehber Aydın Şiir Ödülü Ödülleri

 • Birinci: 5.000 TL
 • Seçici Kurul Özel Ödülü: 2.500 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası