hayvanat bahçesi macerası

Levent Rotary Deneme Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Kasım 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Çöp ve katı atıkların Levent ve Beşiktaş’a verdiği zararlar, çevremizi daha temiz tutmak için önlemler ve alınabilecek çözümler

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde bulunan liseler katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Levent Rotary Deneme Yarışması

Yarışmanın Adı:
Çevre Konulu Deneme Yarışması

Yarışmanın Tanımı:
Çevre bilincinin yaygınlaştırılması, kamu sağlığının korunması ve geri dönüşüm uygulamalarının çevre kirliliğinin önlenmesindeki rolüne dikkat çekmek amacıyla İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde bulunan liselerin katılımı ile düzenlenen “Çevre Konulu Deneme Yarışması’nda ilk üçe giren öğrenciler tespit edilerek 5 Aralık Dünya Toprak Günü etkinlikleri kapsamında ödüllerini alacaklardır.

Deneme Yarışmasının Kapsamı ve Şartları:

  • Yarışmaya, İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde bulunan liselerde öğrenim gören lise öğrencileri katılabileceklerdir.
  • Öğrenciler en az bir (1) tam sayfa ve iki (2) sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde, 12 punto karakter büyüklüğü esas alarak, deneme hazırlayacaklardır.
  • Her katılımcı yalnız bir (1) eserle yarışmaya katılabilir.
  • Öğrenciler, http://www.leventrotary.org/ adresinde yer alan ÇEVRE konulu özel dosyaları, açıklamaları ve bilgilendirme yazılarını, hazırlayacağı deneme içinde kullanabilir.
  • Öğrenciler hazırladıkları denemelerde kimlik bilgilerini gizlemelidir. Gönderilen denemede öğrencinin ismi ve imzası bulunmamalıdır. Sadece rumuz yer almalıdır. Öğrenciler, kendi belirleyecekleri 4 haneli sayının başına Türkçe takma isim ilavesi ile kişisel rumuz oluşturmalıdır. (örnek: okul2020)
  • Öğrenciler, rumuz içeren deneme dosyasını http://www.leventrotary.org/ adresinde yer alan özel formu kullanarak göndereceklerdir.
  • Katılımcılar, http://www.leventrotary.org/ adresindeki formu tamamladıkları ve eser gönderimi yaptıkları anda bu şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
  • Öğrenciler bu yarışmaya katılarak, hazırladıkları denemelerin Levent Rotary Kulübü tarafından http://www.leventrotary.org/ internet sitesi ve sosyal mecralarında kullanılmasını peşinen kabul etmiş sayılırlar. Bu eserler Levent Rotary Kulübü tarafından etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere 5486 sayılı Yasadan doğan tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.
  • Şartnameye uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme ve Seçici Kurul:
Yarışmanın ilk değerlendirmesini Levent Rotary Kulüp üyeleri kendi aralarında yapacaktır. İlk değerlendirmeyi geçen 15 eser, seçici kurul tarafından son elemeye tabi tutulacak ve ödül almaya hak kazanan eserler belirlenecektir.

Seçici Kurul, ödüllerin tamamını ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamak konusunda bağımsızdır. Seçici Kurul’un kararları kesindir ve itiraza açık değildir. Ödül almaya hak kazanan eserler http://www.leventrotary.org/ web sitesi ve Instagram hesabından 04.12.2020 tarihinde duyurulacaktır.

Seçici Kurul:
Gül Soydan Koç ( Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Robert Koleji)
Emrah Bilge (Çöpüne Sahip Çık Vakfı Gn. Müdürü)
Serkan Şahin (İş İnsanı, Yazar)

Ödüller:
3 öğrenciye Başarı Belgesi ve Tablet Bilgisayar

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası